Ga verder naar de inhoud

SP-Reflex

Het online leerplatform SuïcidePreventie-Reflex (SP-Reflex) ondersteunt zorg- en hulpverleners bij de begeleiding van suïcidale personen.

Op het platform vind je wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en e-learning modules, die werden ontwikkeld door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie.

Deelnemen aan de e-learning modules is gratis. Deelnemers krijgen een certificaat van deelname en de e-learning komt in aanmerking voor accreditering door het RIZIV voor artsen.

Evaluatie van SP-Reflex

Een evaluatieonderzoek bij de deelnemers aan de e-learning SP-Reflex toont aan dat hulpverleners zich bekwamer en comfortabeler voelen in het omgaan met suïcidale personen na het volgen van de e-learning. Ze geven aan dat ze alerter zijn voor signalen van zelfmoordgedachten, sneller het gesprek aangaan over zelfmoord, beter weten welke interventies aanbevolen zijn en beter weten wat te doen na een zelfmoord of zelfmoordpoging. De overgrote meerderheid van de deelnemers vond de e-learning inhoudelijk interessant, toepasbaar in de praktijk en zou de e-learning aanraden aan collega's.

Zowel artsen, verpleegkundigen, psychologen als hulpverleners in opleiding namen deel aan het onderzoek. Hoewel de verschillen naar type hulpverlener niet statistisch significant zijn, beoordeelden studenten de e-learning het meest positief. Een andere opmerkelijk resultaat was dat hoe meer contact de respondent had met suïcidale personen, hoe meer toepasbaar in de praktijk de e-learning bevonden werd. Deze bevindingen tonen aan dat de e-learning SP-reflex een meerwaarde kan bieden in de opleiding voor toekomstige hulpverleners, maar dat ze ook voor ervaren hulpverleners extra ondersteuning kan bieden in het omgaan met suïcidale personen.