Ga verder naar de inhoud

Suïcidepogingen in Vlaanderen

Hier vind je de meest recente cijfers en informatie over suïcidepogingen in Vlaanderen. Ook de impact van de coronacrisis op deze cijfers komt aan bod.

Prevalentie suïcidepogingen

  • Het ondernemen van een suïcidepoging verhoogt de kans op toekomstig suïcidaal gedrag. Een goede monitoring van de prevalentie en kenmerken van suïcidepogingen is daarom van belang.
  • De Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO) van de Universiteit Gent registreert in Vlaanderen suïcidepogingen waarvoor medische hulp werd verkregen. Spoeddiensten van ziekenhuizen over heel Vlaanderen kunnen deelnemen aan de registratiestudie aan de hand van een semi-gestructureerd interview dat kan worden gebruikt voor de opvang van personen na een suïcidepoging. In 2022 werkten spoeddiensten van 25 algemene ziekenhuizen in Vlaanderen mee aan de studie.
  • Er waren in 2022 naar schatting 8943 pogingen tot zelfdoding in Vlaanderen, wat neerkomt op gemiddeld 24-25 suïcidepogingen per dag. De rate van suïcidepogingen (= het aantal suïcidepogingen berekend per 100.000 inwoners) in 2022 lag daarmee 4.3% lager dan de rate in 2020. Lees hier het volledige rapport over suïcidepogingen in 2022.

Impact van de coronacrisis

De cijfers van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (UGent) en de cijfers van de Federale Politie laten voor zowel Vlaanderen als België geen stijging zien in het aantal suïcidepogingen in 2020 en 2021, in vergelijking met voorgaande jaren. Al kunnen er wel maandelijkse schommelingen en regionale verschillen opgemerkt worden.