Zeven tips bij telefonische hulpverlening

Geplaatst door: kirstenpauwels

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

In tijden van thuiswerk is telefonische hulpverlening meer dan ooit een een handig instrument als hulpverlener. Ook zonder face-to-face contact kan je immers een meerwaarde betekenen voor iemand die nood heeft aan steun of begeleiding. Aan de Zelfmoordlijn hebben we heel wat expertise opgebouwd in zake telefonische ondersteuning. We delen dan ook graag enkele tips over hoe je het best een dergelijk telefoongesprek benadert. 

1. Zorg voor een rustige achtergrond. 
Probeer zelf ook rustig aanwezig te zijn. Probeer afleidingen tot een minimum te beperken, zodat je al je aandacht kan schenken aan het gesprek dat je voert.

2. Neem de tijd. 
Soms denken we dat telefonisch of online communiceren snel kan of tussendoor, maar dat is niet zo.  

3. Concretiseer. 
Stel vragen met als doel te proberen begrijpen wat iemand zegt. Dit doen vertraagt ook het tempo en geeft rust wanneer de persoon aan de andere kant van de lijn zich heel gestresst, gespannen of in crisis voelt.

4. Benoem gevoelens. 
Speel terug wat je hoort. Help de persoon aan de andere kant van de lijn om woorden te vinden voor hoe die zich voelt. Op deze manier empathie overbrengen is extra belangrijk aan de telefoon, aangezien je geen non-verbale middelen hebt.

5. Zoek niet meteen een oplossing. 
Focus eerst op de gevoelens, de moeilijkheden en de beleving van je gesprekspartner.

6. Durf naar zelfmoordgedachten te vragen. 
Door het thema zelfdoding aan te kaarten, maak je het bespreekbaar voor je gesprekspartner.

7. Gebruik je stem als instrument. 
Tijdens een telefoongesprek kan je geen beroep doen op lichaamstaal, maar worden intonatie en stemgebruik extra waardevol. 

Deze zeven tips kan je in handig A4-formaat downloaden via deze link.

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer