Vormingsaanbod zelfmoordpreventie voor KMO’s, vrije beroepen en zelfstandigen

Geplaatst door: kirstenpauwels

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Staat u erbij stil dat er in uw werkomgeving mensen zijn die aan zelfmoord denken? Voelt u zich zelfverzekerd om hier op een gepaste manier op te reageren? De meeste mensen zijn zich bewust van de problematiek maar voelen zich onzeker om om te gaan met mensen met zelfmoordgedachten of –intenties. Wetenschappelijk onderzoek toonde net aan dat  met suïcidespecifieke vaardigheden iedereen een wezenlijk verschil kan betekenen.

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding heeft goed nieuws voor u! Door de recente erkenning van onze opleidingen in het kader van de KMO-portefeuille kan u als zelfstandige, vrij beroep of ondernemer van een kleine en middelgrote onderneming tot 40% van de de opleidingsprijs laten subsidiëren. Om dit goede nieuws te vieren, lanceren wij een vormingsaanbod op uw maat! In het voorjaar 2017 bieden wij u vier modules aan die u als geheel maar ook afzonderlijk kan volgen.

Met meer dan 35 jaar ervaring in het opleiden en vormen van professionals en vrijwilligers binnen het domein van suïcidepreventie kan het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ vzw) een belangrijke partner zijn voor de suïcidepreventie-aanpak binnen uw bedrijf of organisatie. Als organisatie achter de Zelfmoordlijn 1813 beschikken wij over eerstehandskennis en -expertise op basis van de praktijk aan de noodlijn. Onze vormingen staan daarom altijd garant voor praktijkgerichte inoefening van vaardigheden die meteen toepasbaar zijn. 

 

Module: In gesprek over signalen en crisisoverbrugging als iemand aan zelfmoord denkt: hoe begin ik er aan?

Wat?

Wat zijn de signalen als iemand aan zelfmoord denkt? Hoe herken ik deze en hoe ga ik erover in gesprek? Hoe schat ik de ernst en de acuutheid van deze gedachten in? Hoe en naar wie verwijs ik door?
We focussen op gesprekshoudingen, basistechnieken en gaan aan de slag met een aantal praktische tools. We putten uit de ervaring in het voeren van (crisis)gesprekken aan de Zelfmoordlijn 1813.

Voor wie?

Je hebt een basis theoretische kennis over de preventie van zelfdoding. Je bent op zoek naar praktische handvatten rond gespreksvoering met iemand die aan zelfmoord denkt binnen een professionele (niet-hulpverlenende) context.

Praktisch?

Wanneer: Maandag 6 maart 2017 tussen 9u30 en 16u30

Locatie:  De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek

De module vindt plaats vanaf minimum 8 deelnemers. We sluiten de inschrijving af wanneer 15 deelnemers de opleiding starten.

Kostprijs: 120 euro. Deze module komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille.

Inschrijven: Inschrijving voor de module is vereist. De inschrijving is pas definitief, na het overschrijven van de deelnameprijs. Kosteloos annuleren kan nog tot 2 weken voor de aanvang van de module. Nadien vindt er geen terugbetaling meer plaats.

Klik hier voor meer info of om in te schrijven

 

Module: Zelfmoordpreventie via telefoon voor niet-hulpverleners

Wat?

In deze module versterken we uw skills om mensen die (mogelijk) aan zelfmoord denken telefonisch te ondersteunen. Moet ik dreiging met zelfmoord ernstig nemen? Welke rol kan ik als onthaal-, helpdesk- of secretariaatsmedewerker opnemen?

Voor wie?

Deze module is er voor mensen die via de telefoon contact hebben met hun cliënteel, zoals medewerkers van telefoonlijnen, helpdeskmedewerkers, onthaal- en secretariaatsmedewerkers. Een basiskennis is niet vereist.

Afhankelijk van de samenstelling van de groep en de ingebrachte situaties wordt de inhoud van de vorming aangepast aan de noden van de deelnemers.

Praktisch?

Wanneer: Donderdag 20 april 2017 tussen 9u30 en 16u30

Locatie:  De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek

De module vindt plaats vanaf minimum 8 deelnemers. We sluiten de inschrijving af wanneer 15 deelnemers de opleiding starten.

Kostprijs: 120 euro. Deze module komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille.

Inschrijven: Inschrijving voor de module is vereist. De inschrijving is pas definitief, na het overschrijven van de deelnameprijs. Kosteloos annuleren kan nog tot 2 weken voor de aanvang van de module. Nadien vindt er geen terugbetaling meer plaats.

Klik hier voor meer info of om in te schrijven

 

Module: En wat met mij? Zelfzorg, rechten en plichten wanneer je in aanraking komt met mensen die aan zelfmoord denken

Wat?

In deze module stellen we een aantal ethische vragen. Welke verantwoordelijkheid draag ik als ik weet dat iemand aan zelfmoord denkt? Hoe breng ik mezelf niet in lastige situaties? Hoe ga ik om met mijn eigen machteloosheid en grenzen? Hoe installeer ik veiligheid? En waar kan ik terecht?
 

Voor wie?

Iedereen die binnen een professionele niet-hulpverlenende context in contact komt met mensen die aan zelfmoord denken. Mensen die de module ‘In gesprek over signalen en crisisoverbrugging als iemand aan zelfmoord denkt: hoe begin ik er aan?’ hebben gevolgd.

Afhankelijk van de samenstelling van de groep en de ingebrachte situaties wordt de inhoud van de vorming aangepast aan de noden van de deelnemers.

 

Praktisch?

Wanneer: Maandag 15 mei 2017 tussen 9u30 en 16u30

Locatie: De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek

De module vindt plaats vanaf minimum 8 deelnemers. We sluiten de inschrijving af wanneer 15 deelnemers de opleiding starten.

Kostprijs: 120 euro. Deze module komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille.

Inschrijven: Inschrijving voor de module is vereist. De inschrijving is pas definitief, na het overschrijven van de deelnameprijs. Kosteloos annuleren kan nog tot 2 weken voor de aanvang van de module. Nadien vindt er geen terugbetaling meer plaats.

Klik hier voor meer info of om in te schrijven

 

Vorming preventie van zelfdoding op het werk

Wat?

Vanuit hun functie komen heel wat mensen in contact met depressieve werknemers, werknemers die aan zelfdoding denken of werknemers die een dierbare verloren door zelfdoding. Vaak weten ze niet goed hoe ze met dit soort situaties moeten omgaan en vragen ze zich af of hun manier van handelen wel de juiste is. Daarenboven kunnen ook eigen ervaringen, misvattingen over zelfdoding of de angst om iets verkeerds te doen een belemmerende rol spelen in het adequaat handelen.

Driedaagse training georganiseerd door de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en Werkgroep Verder

Dag 1
Zelfdoding op de werkplek: een theoretisch kader
 

Dag 2
Gesprekstechnieken


Dag 3

Postventie: nabestaanden na zelfdoding

Suïcidepreventiebeleid: de ontwikkeling van een draaiboek

Voor wie?

Deze vorming richt zich naar intermediairs op de werkvloer (preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, arbeidsgeneesheren, leidinggevenden,…).

Praktisch?

Deze vorming wordt jaarlijks in open aanbod georganiseerd, maar kan ook op maat georganiseerd worden.

Klik hier voor meer info of om in te schrijven

 

Alle modules kunnen ook op maat georganiseerd worden. Contacteer onze vormingsdienst voor meer info.

© Zelfmoord1813 - disclaimer