Ga verder naar de inhoud

Vorming op maat - Basistraining omgaan met suïcide

Georganiseerd door Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Tijdens een basistraining wordt er gewerkt aan attitude, kennis en vaardigheden toegepast op het gebied van de preventie van zelfdoding. Het doel is dat deelnemers op een wetenschappelijk onderbouwde en adequate manier kunnen omgaan met suïcidaliteit.

Voor wie is deze vorming interessant?

Zowel het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) als de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) bieden basistrainingen aan. Zij richten zich hiervoor op die doelgroepen die aansluiten bij hun werking en expertise.

Doelgroepen voor vorming van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding:

 • Crisishulpverleners (calltakers, crisisdiensten,…)
 • Nooddiensten, hulp- en informatielijnen
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Organisaties die telefonische of online hulp aanbieden
 • Bedrijven

Doelgroepen voor vorming van de suïcidepreventiewerking van de CGG:

 • Huisartsen, ziekenhuizen en professionelen uit de ouderen- en thuiszorg
 • Organisaties die met jongeren werken: bijzondere jeugdzorg, CLB's, vertrouwensleerkrachten, monitoren van jongerenorganisaties
 • Politie en zorgverleners binnen de justitiële sector
 • Medewerkers van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
 • Medewerkers van çavaria
 • Medewerkers van vzw Tussenstap
 • Adviseurs van Boeren op een Kruispunt
 • Medewerkers van de diensten voor Preventie en Bescherming op het werk (artsen, verpleegkundigen), medewerkers actief binnen de (psycho-) sociale diensten in ondernemingen (in samenwerking met het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en Werkgroep Verder)

Ook wanneer je jezelf of je organisatie niet herkent in bovenstaande doelgroepen, kan je bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding of de Suïcidepreventiewerking van de CGG terecht voor een vorming op maat.

Wat kan je verwachten?

De inhoud van de basistraining wordt telkens in samenspraak en op maat uitgewerkt. Mogelijke thema’s zijn:

 • Een theoretische achtergrond van het thema zelfdoding: Mythes rond zelfdoding worden doorprikt en de eigen attitude t.o.v. het thema wordt tegen het licht gehouden
 • De eigen houding ten opzichte van zelfdoding en de invloed daarvan op het gedrag naar suïcidale personen toe;
 • Signalen van suïcidaliteit herkennen en hiermee leren omgaan;
  • Een aangepaste aanpak (preventieve gespreksvoering), die rekening houdt met de graad van het risico;
 • Specifieke situaties zoals chronische suïcidaliteit, zelfbeschadigend gedrag of repetitief suïcidaal gedrag
 • Doorverwijzen
 • De eigen draagkracht en grenzen als hulpverlener

Elke vorming wordt steeds op maat uitgewerkt naargelang de vraag.
Om de interactiviteit van de vorming te garanderen wordt er gebruik gemaakt van videofragmenten, groepsdiscussie, rollenspelen, en casussen die de deelnemers zelf aanbrengen.

Praktisch

Deze vorming wordt op maat georganiseerd door:

 • De Vormingsdienst van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Het CPZ put voor haar vormingen onder andere uit de ervaringen aan de Zelfmoordlijn 1813. Meer informatie en achtergrond over de visie van het CPZ op vorming vind je hier.
 • De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. De CGG-SP bestaat uit suïcidepreventiewerkers die gevestigd zijn in CGG verspreid over Vlaanderen. De werking biedt in elke provincie op regelmatige basis een open aanbod van vormingen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast organiseren we op aanvraag vormingen op maat, aangepast aan de noden en behoeften van uw organisatie. Tevens ondersteunen we u in het opmaken van een suïcidepreventiebeleid binnen uw organisatie.

Interesse?

Team Vormingen - Centrum ter Preventie van Zelfdoding
vormingsdienst@preventiezelfdoding.be
02 649 62 05

Suïcidepreventiewerking van de CGG
Mercedes WOLTERS

mercedes.wolters@cgg-suicidepreventie.be
+32 486 63 74 16