Ga verder naar de inhoud

20 februari en 5 maart 2024 - 2daagse vorming suïcidepreventie voor volwassenenbegeleiders - Oost-Vlaanderen

20 februari en 5 maart 2024
Georganiseerd door CGG-SP Oost-Vlaanderen

Suïcide vormt in België een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld zeven mensen door zelfmoord en er gebeuren meer dan tien keer zoveel zelfmoordpogingen. Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners vormt één van de meest succesvolle preventiestrategieën. Daarom biedt de suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg een 2-daagse vorming aan voor hulpverleners uit de volwassenenhulpverlening.

In deze vorming wordt stil gestaan bij de problematiek en worden handvatten aangereikt om met suïcidale personen om te gaan.

Praktisch

20 februari en 5 maart 2024, telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie

De Punt (Gentbrugge)

Prijs

100€ p.p. (lunch inbegrepen)

Een engagement voor 2 dagen is een voorwaarde om deel te nemen.

Accreditatie kan aangevraagd worden.

Voor wie is deze vorming interessant?

Hulpverleners uit CAW, PAAZ en liaisonpsychiatrie AZ, voorzieningen Geestelijke Gezondheidszorg, mobiele crisisteams, OCMW, thuiszorg, hulpdiensten, ...

Wat kan je verwachten?

Een interactieve vorming. Combinatie van theorie, praktijk en het aanleren van vaardigheden, uitwisselen van ervaringen.

Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Hoe vaak komt zelfdoding voor?
  • Wat zijn de oorzaken van suïcidaliteit?
  • Wat zijn de risicofactoren?
  • Wat zijn de signalen die wijzen op suïcidaliteit?
  • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten?
  • Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale persoon?
  • Wat doe je in geval van crisis?
  • Hoe ga je om met je eigen gevoelens als hulpverlener?

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Liefke De Witte - liefke.dewitte@cggadentro.be - 0493 49 12 17

Of schrijf in door het formulier hieronder in te vullen.

Maximum aantal inschrijvingen bereikt