Ga verder naar de inhoud

GEANNULEERD - 20 april 2023 - Online vorming suïcidepreventie in het jeugdwerk (beroepskrachten)

20 april 2023
Georganiseerd door CGG-SP

Jongeren vormen een belangrijke risicogroep wat betreft de ontwikkeling van zelfmoordgedachten en het stellen van suïcidaal gedrag. Ook in het jeugdwerk worden begeleiders regelmatig geconfronteerd met jongeren die niet goed in hun vel zitten en aan zelfmoord denken. Als beroepskracht in het jeugdwerk is het daarom erg relevant de nodige handvatten te hebben om met deze problematiek om te gaan, en om vrijwilligers of collega's hierin te kunnen ondersteunen.

Voor wie is deze vorming interessant?

Beroepskrachten in het jeugd(welzijns)werk:

  • betaalde krachten bij jeugdbewegingen, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen, jongerenverenigingen, jeugdwelzijnswerk...
  • medewerkers van jeugddiensten.

Wat kan je verwachten?

We gaan op een interactieve manier aan de slag. We maken een combinatie van theorie, praktijk, het aanleren van vaardigheden en uitwisselen van ervaringen.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Hoe vaak komt zelfdoding (bij jongeren) voor?
  • Hoe kan je suïcidaliteit begrijpen?
  • Wat zijn signalen van suïcidaliteit bij jongeren?
  • Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale jongere?
  • Hoe en waar kan je hulp vinden?
  • Tot waar gaat de rol van een jeugdwerker?
  • Hoe stel je een draaiboek op voor jouw organisatie?
  • Hoe draag je zorg voor jezelf (en collega's / vrijwilligers) in de omgang met suïcidaliteit?

Praktisch

De vorming zal online doorgaan via ZOOM. Je ontvangt tijdig de nodige gegevens om alles vlot te laten verlopen.

De vorming gaat van start om 9u30 en eindigt om 15u.

De kostprijs voor deze vorming bedraagt €40.