Vorming op maat - Rouwen na zelfdoding

In deze vorming op maat wordt er ingegaan op het suïcidaal proces (onderdeel van suïcidepreventie) om (poging tot) zelfdoding te kaderen.

Voor wie is deze vorming interessant?

Deze vorming wordt op maat aangepast aan het doelpubliek en vraag van de organisatie. 

Wat kan je verwachten?

In deze vorming wordt er ingegaan op het suïcidaal proces (onderdeel van suïcidepreventie) om (poging tot) zelfdoding te kaderen. Hierbij komen risicofactoren, signaalherkenning, beschermende factoren, e.a. aan bod. Op deze manier worden foute opvattingen, clichés rond zelfdoding en taboes gekaderd en doorbroken.

Vervolgens gaat de aandacht naar het rouwproces na een zelfdoding.

Er wordt advies gegeven om verder te gaan en de werking van Werkgroep Verder wordt toegelicht.

Praktisch

Deze vorming wordt op maat georganiseerd.

Interesse?

Meer informatie over deze vormingen kan verkregen worden via info@werkgroepverder.be.

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.

© Zelfmoord1813 - disclaimer