Ga verder naar de inhoud

Welke preventiestrategieën werken?

Preventie van zelfmoord is complex. Dankzij onderzoek en praktijkervaring hebben we de voorbije jaren heel wat kennis kunnen verzamelen over welke strategieën kunnen werken om zelfmoord te helpen voorkomen. Die kennis vormt een solide basis voor het Vlaamse suïcidepreventiebeleid.

Keuze

Niveaus van preventie

Een doeltreffend suïcidepreventiebeleid dient in te zetten op een bundeling van strategieën die zich afspelen op verschillende preventieniveaus:

  • Universele preventiestrategieën richten zich naar de volledige bevolking bv. door het versterken van veerkracht of het doorbreken van stigma.
  • Selectieve preventiestrategieën richten zich naar een specifieke doelgroep bv. door het bevorderen van deskundigheid van hulpverleners of het extra ondersteunen van kwetsbare doelgroepen.
  • Geïndiceerde preventiestrategieën richten zich rechstreeks naar personen met zelfmoordgedachten bv. door het versterken van het hulpaanbod of het ontwikkelen van nieuwe behandelinterventies.

Meer wetenschappelijke onderbouwing kan je lezen in de ‘Algemene richtlijnen voor suïcidepreventie’ die werden ontwikkeld in het kader van het Europese project 'Euregenas'.

Strategy

Vlaams Actieplan Suïcidepreventie

Al sinds 2000 werkt Vlaanderen beleidsmatig aan suïcidepreventie. Inmiddels ligt het derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie voor dat een breed scala aan strategieën en acties omvat en zal lopen van 2022 tot 2030.


Hoe stel je een suïcidepreventiebeleid in jouw organisatie op?

Ook op het niveau van jouw regio, zorginstelling, organisatie of school kan het nuttig zijn een suïcidepreventiebeleid uit te tekenen. De suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg kan je daarbij op weg helpen.