Ga verder naar de inhoud

Welke preventiestrategieën werken?

Preventie van zelfmoord is complex. Dankzij onderzoek en praktijkervaring hebben we de voorbije jaren heel wat kennis kunnen verzamelen over welke strategieën werken om zelfdoding te helpen voorkomen. Dit vormt een solide en onderbouwde basis voor suïcidepreventiebeleid in Vlaanderen.

Keuze

Niveaus van preventie

Een doeltreffend suïcidepreventiebeleid zet in op een bundeling van strategieën die zich afspelen op verschillende preventieniveaus:

  • Universele preventiestrategieën richten zich naar de volledige bevolking bv. door het versterken van veerkracht of het doorbreken van stigma.
  • Selectieve preventiestrategieën richten zich naar een specifieke doelgroep bv. door het bevorderen van deskundigheid van hulpverleners of het extra ondersteunen van kwetsbare doelgroepen.
  • Geïndiceerde preventiestrategieën richten zich rechstreeks naar personen met zelfmoordgedachten bv. door het versterken van het zorgaanbod of het ontwikkelen van nieuwe behandelinterventies.

Meer wetenschappelijke onderbouwing kan je lezen in de ‘Algemene richtlijnen voor suïcidepreventie’ die werden ontwikkeld in het kader van het Europese project 'Euregenas'.

Strategy

Vlaams Actieplan Suïcidepreventie

Al sinds 2000 werkt Vlaanderen beleidsmatig aan suïcidepreventie. Inmiddels ligt het derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie voor, dat loopt van 2022 tot 2030.

Dit actieplan omvat zes wetenschappelijk onderbouwde strategieën:

  1. Suïcidepreventie bij de brede bevolking
  2. Bevorderen van deskundigheid van professionelen en sleutelfiguren
  3. Suïcidepreventie bij kwetsbare groepen
  4. Preventie bij suïcidale personen en ondersteuning naasten
  5. Postventie na suïcide en ondersteuning nabestaanden
  6. Onderzoek, monitoring van cijfers en evaluatie van het actieplan