Ga verder naar de inhoud

Zelfmoordlijn voert 23.073 gesprekken in 2022

Geplaatst door: CPZ
28/03/2023

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) voerde in 2022 23.073 gesprekken aan de Zelfmoordlijn: 17.043 via de telefoon, 3.843 via de chat en 2.187 via mail. Daarmee bevestigt de hulplijn de stijging van de voorgaande jaren. In 2021 beantwoordde het CPZ 22.870 oproepen.

In 2022 werden 23.073 oproepen beantwoord door de Zelfmoordlijn. 14.426 oproepers maakten gebruik van de optionele doorschakeling naar Tele-Onthaal.

De Zelfmoordlijn is een gratis en anonieme hulplijn voor mensen die aan zelfdoding denken en hun omgeving. De lijn wordt uitsluitend beantwoord door vrijwilligers: mensen die zich rechtstreeks aanmelden bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en studenten, die in het kader van hun opleiding op vrijwillige basis een intensief opleidingstraject doorlopen. Door met vrijwilligers te werken, wil de Zelfmoordlijn een aanvulling vormen op het bestaande aanbod van professionele hulpverlening, en eventuele drempels die mensen met zelfmoordgedachten ervaren om de stap te zetten naar reguliere hulpverlening zoveel mogelijk wegwerken. Eind 2022 telde het Centrum 302 vrijwilligers, terwijl 75 studenten de lijn versterkten binnen het kader van hun opleiding of stage.

Aantal oproepen 2022

Enkele cijfers

Het merendeel van de oproepers aan de Zelfmoordlijn neemt contact op voor zichzelf (88,2% aan de telefoon, 94,7% aan de chat). Van deze groep denkt meer dan de helft al langer dan een jaar aan zelfdoding (53,9% van de mannen t.o.v. 57,2% van de vrouwen). Vaak gaat het om een erg kwetsbare doelgroep die contact opneemt met de Zelfmoordlijn. Deze gesprekken vragen de nodige tijd – een gemiddeld telefoongesprek duurde in 2022 zo’n 27 minuten, een gemiddeld chatgesprek één uur.

Zowel aan de telefoon als aan de chat zijn er meer vrouwelijke oproepers dan mannelijke (59,32% bij telefoon, 80,39% aan de chat). Net iets minder dan de helft van de chatters is jonger dan 19. Daarmee liggen die cijfers in lijn met die van vorige jaren.

"De Zelfmoordlijn is er de voorbije jaren in geslaagd een aantal stappen vooruit te zetten, wat betreft groei van het aantal vrijwilligers en uitbreiding van de openingsuren van de chat van de Zelfmoordlijn", aldus Eva Vande Gaer, co-directeur van het CPZ. "Vandaag zien we een stabilisering van die groei. Het CPZ staat vandaag voor de uitdaging om de Zelfmoordlijn verder te versterken en te consolideren."

"Het CPZ staat vandaag voor de uitdaging om de Zelfmoordlijn verder te versterken en te consolideren."

Eva Vande Gaer, co-directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Zelfdoding is steeds het gevolg van complex samenspel aan factoren: de aanwezigheid van risicofactoren en de afwezigheid van beschermende factoren. Risicofactoren zoals eenzaamheid (37,2%) en zich onbegrepen voelen (34,9%) worden het vaakst aangehaald in de gesprekken aan de lijn. Ook problemen met de ouders (17,8%), stemmingsstoornissen (19,2%) en relatiebreuken (14,2%) komen geregeld aan bod.

CPZ Jaarverslag2022 Grafieken 06

Zelfmoordpreventie, een taak voor iedereen

Naast de werking van de Zelfmoordlijn 1813, zet het Centrum ter Preventie van Zelfdoding in op de vermaatschappelijking van de preventie van zelfdoding: het CPZ wil haar ervaring en expertise inzetten om iedereen in de samenleving de nodige handvaten te bieden om zelf signalen van suïcidaliteit op te pikken en hierover het gesprek aan te gaan.

"Via onze vormingen, maar ook via de ASPHA-advieslijn, bereikten we in 2022 een grote groep professionelen," aldus Piet De Bruyn, co-directeur van het CPZ. "De komende jaren blijven we ons engageren om weloverwogen in te zetten op die acties waar we het meeste verschil kunnen maken voor mensen met zelfmoordgedachten en hun naasten. Het derde Vlaams Actieplan biedt ons hiertoe de nodige handvaten."

"De komende jaren blijven we ons engageren om in te zetten op het opleiden van professionelen."

Piet De Bruyn, co-directeur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Doorheen het jaar 2022 werden 89 vormingen gegeven, die in totaal 2375 mensen de basisprincipes van suïcidepreventie aanleerden. Het ging hierbij niet enkel om het brede publiek, maar ook HR-medewerkers, onthaalmedewerkers, bedrijfsverantwoordelijken en hulpverleners.

Het volledige jaarverslag kan je raadplegen via de link hieronder:

Meer nieuwsartikels

Scholenpagina blog

Scholenpagina bundelt alle informatie rond suïcidepreventie op school

VLESP - 6/06/2023

Het onderwijs is een belangrijke omgeving waar we preventief kunnen werken, jongeren weerbaarder kunnen maken, signalen van zelfmoordgedachten kunnen detecteren en eerste opvang kunnen bieden aan kwetsbare leerlingen. Zelfmoord1813 bundelde alle info rond zelfmoordpreventie voor het onderwijs.

Vrouw slapen

Is er een link tussen slaapproblemen en zelfmoordgedachten?

VLESP - 30/05/2023

Slaapproblemen kunnen het risico op zelfmoordgedachten doen toenemen. Het aanpakken van slaapproblemen kan dan weer beschermend werken. In deze blog lees je meer over de link tussen zelfmoordgedachten en slaapproblemen. We geven ook enkele websites mee met tips om beter te slapen.

Logo on track again

Website On Track Again in een nieuw jasje

VLESP - 16/05/2023

Op de website On Track Again vinden jongeren informatie over wat ze kunnen doen om terug op weg te geraken na een zelfmoordpoging. Sinds kort staat deze info op de portaalsite van Zelfmoord1813.