Ga verder naar de inhoud

Vlaams Actieplan Suïcidepreventie

Strategy

De laatste decennia zette de Vlaamse Overheid in samenwerking met tal van partners sterk in op suïcidepreventie, met resultaat.

Het tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie liep van 2012-2020 en werd positief geëvalueerd.

Inmiddels is het derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie in ontwikkeling. Dit plan zal van start gaan in 2022. Op de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie (19/11/2021) werden de krijtlijnen van dit nieuwe plan gepresenteerd.

Het actieplan omvat zes wetenschappelijk onderbouwde strategieën:

  1. Suïcidepreventie bij de brede bevolking
  2. Bevorderen van deskundigheid van professionelen en sleutelfiguren
  3. Suïcidepreventie bij kwetsbare groepen
  4. Preventie bij suïcidale personen en ondersteuning naasten
  5. Postventie na suïcide en ondersteuning nabestaanden
  6. Onderzoek, monitoring van cijfers en evaluatie van het actieplan