Ga verder naar de inhoud

Vergelijking cijfers Vlaanderen met Europa

Hoe verhouden de Vlaamse (en bij uitbreiding de Belgische) suïcidecijfers en het aantal suïcidepogingen zich tot andere landen binnen Europa? Dat lees je op deze pagina.

Suïcide

  • Vlaanderen hoort bij de Europese lidstaten die kampen met hoge suïcidecijfers: het Vlaams/Belgisch suïcidecijfer ligt 1,5 keer hoger dan het gemiddelde binnen de Europese Unie. Voor vrouwen bevindt België zich helemaal bovenaan, gevolgd door Litouwen en Vlaanderen. Voor mannen hebben 8 andere landen en België nog hogere cijfers.
  • De Vlaamse (en bij uitbreiding Belgische) cijfers zijn dus hoog ten opzichte van de Europese landen, en in het bijzonder ten opzichte van Nederland. Het beperkte onderzoek dat in dit verband gebeurde, geeft als verklaringen dat het taboe op het zoeken van psychische hulp in Vlaanderen een stuk groter is dan in Nederland, en dat de geestelijke gezondheidszorg in Nederland toegankelijker is dan in Vlaanderen (Reynders et al., 2011). Bijkomend bleek ook uit een vergelijkend onderzoek tussen Vlaamse en Nederlandse jongeren dat Vlaamse jongeren minder efficiënt problemen kunnen oplossen dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten en minder communiceren over hun problemen met volwassen (Portzky et al., 2008). Attitudes ten aanzien van het zoeken van psychische hulp, probleemoplossend gedrag en communicatie lijken dus mogelijke verklaringen te zijn voor de hogere cijfers in Vlaanderen maar verder onderzoek is nodig om de hogere cijfers in Vlaanderen te verklaren.
  • Meer gedetailleerde informatie over de internationale context kan je vinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid en in het epidemiologisch rapport van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP).

Suicidepogingen

Wat betreft suïcidepogingen, is er niet veel data voorhanden vanuit andere landen. Enkel in Ierland, Oxford en Manchester doet men een gelijkaardige registratiestudie zoals in Vlaanderen. Een analyse en vergelijking van de cijfers uit deze regio’s vind je in het Jaarverslag van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek.