Ga verder naar de inhoud

Suïcidecijfers

Op deze pagina vind je de meest recente suïcidecijfers waarover we in Vlaanderen beschikken. Je kan ze raadplegen via onderstaande interactieve tabellen. Helemaal onderaan komt de impact van de coronacrisis op deze cijfers aan bod.

COVID isaac quesada sij6s An Et YE unsplash

Impact van de coronacrisis

  • De officiële sterftecijfers door suïcide worden geregistreerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid op basis van de sterftecertificaten. Deze registratie is een intensief en complex proces waardoor de suïcidecijfers van 2021 op dit moment nog niet beschikbaar zijn.
  • Om inzicht te verwerven in de de impact van COVID-19 op de suïcidecijfers kon het VLESP wel alvast de cijfers inkijken van suïcides en suïcidepogingen geregistreerd door de Federale Politie, voor de periode 2018 t.e.m. juni 2021. Deze cijfers tonen geen globale stijgende trend van het aantal suïcides en suïcidepogingen in België.
  • Belgische cijfers van 2021 geregistreerd door het Openbaar Ministerie liggen in dezelfde lijn en tonen geen stijgingen van suïcidepogingen en suïcides tijdens de coronacrisis (in vergelijking met voorgaande jaren).
  • Ook in internationale wetenschappelijke studies werden tot nu toe weinig aanwijzingen gevonden voor een stijging in suïcidale gedachten of gedrag in de eerste maanden van de pandemie (John et al., 2020; Pirkis et al., 2021). In het jaar 2021 merkte men in Nederland wel een stijging op bij twintigers.
  • De pandemie had echter wel een grote impact op ons mentale welzijn en de geestelijke gezondheidszorg.
Boeken

Meer lezen?

Jaarlijks bundelt het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) een uitgebreid overzicht van cijfers m.b.t. suïcides, suïcidepogingen en geestelijke gezondheidsproblemen in Vlaanderen in een epidemiologisch rapport (de laatste update dateert van juni 2022).