Werelddag Suïcidepreventie

10 september is Werelddag Suïcidepreventie. Over de hele wereld wordt aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen. Ook het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) wilde deze dag niet zomaar voorbij laten gaan en heeft op woensdag 10 september 2014 om 10u een Thunderclap georganiseerd. 

 

Thunderclap

Samen met onze partners Werkgroep Verder, Organisatie Zorg voor Suïcidepogers, Centrum ter Preventie van Zelfdoding, suïcidepreventie-werking van Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Eenheid voor Zelfmoordonderzoek en nog vele anderen wilden we op deze dag zoveel mogelijk mensen bewust maken van het feit dat er mogelijkheden zijn om zelfdoding te voorkomen en dat iedereen kan helpen. 

In twee weken tijd zijn we er in geslaagd 516 mensen te overtuigen om onze Thunderclap te ondersteunen. Op 10 september om 10u werd op al deze mensen hun Facebook-, Twitter- of Tumblr-profiel hetzelfde bericht gepost. Hiermee hebben we in totaal maar liefst 570 247 mensen bereikt, wat uiteraard een gigantisch succes is.

We willen iedereen de deze actie ondersteund heeft dan ook van harte bedanken voor hun medewerking. Zelfdoding kan voorkomen worden, en iedereen kan helpen!

 

Werelddag Suïcidepreventie

De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat elk jaar meer dan 800.000 mensen sterven door zelfmoord; dit betekent dat elke 40 seconde iemand zelfmoord pleegt.

In Vlaanderen sterven elke dag 3 personen door suicide. Het is de eerste doodsoorzaak bij jongeren tussen 15-19 jaar, bij volwassenen vrouwen tussen 20-34 jaar en bij volwassen mannen tussen 30-49 jaar. Het aantal suïcidepogingen ligt 10 keer hoger, wat betekent dat dagelijks ongeveer 30 personen in Vlaanderen een suïcidepoging ondernemen.

Er is nooit één oorzaak van zelfdoding. Suïcidaal gedrag komt altijd voort uit een complex samenspel van biologische, psychologische, sociale en psychiatrische factoren.

Met Werelddag Suïcidepreventie willen we ook in Vlaanderen een belangrijke mythe doorbreken die leeft omtrent suïcidaliteit, namelijk dat zelfmoord niet te voorkomen is en dat wanneer iemand denkt aan zelfmoord we toch niets meer kunnen doen. We willen hiermee niet beweren dat àlle zelfmoorden kunnen tegengehouden worden of dat de preventie van zelfmoord een gemakkelijke taak zou zijn, integendeel. Maar we willen wel benadrukken dat er heel wat hulpmogelijkheden zijn en we willen zoveel mogelijk mensen bereiken die het moeilijk hebben, die geen uitweg meer zien en hen duidelijk maken dat praten kan helpen en dat er hulp mogelijk is. Elke dag zijn er honderden hulpverleners, vrijwilligers maar ook familieleden en vrienden die zich inzetten voor personen die het moeilijk hebben en aan zelfmoord denken en zo kunnen we samen proberen om iedereen die het moeilijk heeft te helpen en zo het aantal zelfdodingen te doen dalen. Want de preventie van zelfdoding is een taak van iedereen in de samenleving!

 

Zelfmoord1813

De ontwikkeling van www.zelfmoord1813.be is één van de methodieken om samen aan zelfmoordpreventie te werken. Dit digitale platform centraliseert alle belangrijke organisaties die dag in, dag uit werken aan de preventie van zelfdoding in Vlaanderen. Zelfmoord1813.be is de centrale toegangspoort waar iedereen in Vlaanderen met vragen over de preventie van zelfdoding terecht kan. In de eerste plaats is www.zelfmoord1813.be er voor personen in crisis die via het nummer 1813 of via chat de Zelfmoordlijn kunnen bereiken. Maar dit platform is er ook voor de omgeving van personen in crisis, evenals voor nabestaanden, hulpverleners en anderen met vragen over hulp-en preventiemogelijkheden.

© Zelfmoord1813 - disclaimer