Vrijwilliger worden

Vrijwilliger bij Zelfmoordlijn 1813
Vrijwilliger worden bij Werkgroep Verder

Vrijwilliger bij Zelfmoordlijn 1813

Stel je kandidaat

 

Kan jij goed luisteren? Ben je op zoek naar uitdagend vrijwilligerswerk dat je kan doen op locatie in Leuven of Brussel, of van thuis uit?

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) zoekt voortdurend vrijwilligers voor de Zelfmoordlijn 1813. Misschien wel iets voor jou?

Basisvereisten

Een specifieke vooropleiding is niet nodig, wel zijn er een aantal basisvereisten:

 • Je hebt een groot inlevingsvermogen.
 • Je wil er zijn voor anderen mensen.
 • Je beschikt over voldoende tijd en engageert je voor minimum een jaar.
 • Je beschikt over voldoende draagkracht en je voelt je goed in je vel.
 • Je bent begripvol ten aanzien van allerlei problemen, in het bijzonder zelfdoding.
 • Je bent minimum 20 jaar.
 • Je bent discreet.

Je kan zelf kiezen welk medium jou het beste ligt: telefoon, chat of e-mail.

Op onze beurt bieden wij je een zinvolle en verrijkende tijdsbesteding, een deskundige opleiding, een professionele begeleiding en een fijne sfeer. Wij bieden ook de verzekering die wettelijk verplicht is voor erkende vrijwilligersorganisaties.

Opleiding

Het CPZ organiseert gemiddeld tweemaal per jaar opleidingen om vrijwilligers klaar te stomen voor de Zelfmoordlijn 1813. Vooraleer je met de opleiding kan starten, nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Samen toetsen we af of dit vrijwilligerswerk iets voor jou is.

Je begint de opleiding met twee theoretische zaterdagen, daarna volgen negen praktijkgerichte sessies (’s avonds of overdag, naargelang je voorkeur). Tijdens de opleiding krijg je als kandidaat-vrijwilliger een inzicht in:

 • signalen van suïcidaliteit
 • het proces van zelfdodingsgedachten naar zelfdodingsgedrag
 • risico- en beschermende factoren voor zelfdoding
 • de belangrijkste houdingen en technieken voor crisishulpverlening
 • hoe deze vaardigheden toe te passen
 • bijzondere oproepen aan de Zelfmoordlijn 1813

De opleiding eindigt met een eindrollenspel. Indien je klaar bent om te starten, kan je aan de slag als vrijwilliger aan de Zelfmoordlijn 1813. De eerste maanden zorgt een peter of meter (een ervaren vrijwilliger) voor een vlotte start. Tijdens deze beginperiode kan je meeluisteren met de gesprekken van je peter/meter of omgekeerd en krijg je ondersteuning en feedback bij je eerste gesprekken.

Engagement

Als vrijwilliger bij de Zelfmoordlijn 1813 ga je een engagement aan. Hier krijg je alvast een idee wat we van je verwachten:

 • Telefoon beantwoorden

  Je beantwoordt Zelfmoordlijn 1813 10 tot 20u per maand, waarvan 8 nachturen per 2 maanden. Je kan zelf bepalen wanneer en waar je de Zelfmoordlijn 1813 beantwoordt.

 • Chat beantwoorden​

  Je bemant de chat van Zelfmoordlijn 1813 10 tot 20u per maand. Je kan zelf bepalen wanneer en waar je de Zelfmoordlijn 1813 chat beantwoordt.

 • E-mail beantwoorden

  Je beantwoordt 10 tot 20u per maand e-mails van Zelfmoordlijn 1813. Je kan zelf bepalen wanneer en waar je de e-mails van Zelfmoordlijn 1813 beantwoordt.

Begeleiding en return

Het beantwoorden van Zelfmoordlijn 1813 vraagt heel wat van jou, maar je krijgt er ook wat voor terug:

 • Je ontwikkelt voortdurend bijkomende vaardigheden.
 • Je hebt deugddoende gesprekken.
 • Je hebt het gevoel écht iets te betekenen voor iemand anders.

Omdat het beantwoorden van Zelfmoordlijn 1813 een hele verantwoordelijkheid is, besteden we veel aandacht aan begeleiding en ontspanning:

 • Tijdens je eerste maanden aan de Zelfmoordlijn 1813 word je begeleid door een peter of meter (een ervaren vrijwilliger) die feedback geeft bij je gesprekken.
 • De staf volgt het verloop van gesprekken nauw op en is altijd beschikbaar als je nood hebt aan opvang na een moeilijker gesprek.
 • De stafmedewerkers vrijwilligersbeleid zorgen voor een persoonlijke begeleiding. Er wordt regelmatig bekeken met jou hoe het gaat en hoe je je voelt.
 • Vijf/zes keer per jaar is er een intervisiebijeenkomst. Je komt samen met andere vrijwilligers om ervaringen uit te wisselen, mekaar te leren kennen, te ventileren en van elkaar te leren.
 • Het CPZ organiseert geregeld lezingen en andere activiteiten, waarbij een thema gekozen wordt dat verwant is met de zelfdodingsproblematiek en hulpverlening (vb: een bezoek aan een psychiatrisch ziekenhuis, een lezing over zelfverwonding, deelname aan de Dag van de Nabestaanden van Werkgroep Verder).
 • Jaarlijks organiseert het CPZ een nieuwjaarsreceptie, barbecue en uitstap(pen) om je als vrijwilliger te bedanken voor je inzet. Dit is bovendien de ideale manier om elkaar beter te leren kennen en informeel ervaringen uit te wisselen.
 • Het CPZ beschikt over een eigen Intranet voor de vrijwilligers.
 • Je krijgt als vrijwilliger de verzekering die wettelijk verplicht is voor erkende vrijwilligersorganisaties.

Na een paar jaar beantwoorden kan je als vrijwilliger kiezen voor een nieuwe uitdaging, zoals opleiding geven aan kandidaat-vrijwilligers, optreden in rollenspelen tijdens de opleidingen, deel uitmaken van een werkgroep, de opleiding voor een ander medium volgen enz.

Meer info

Wil je graag wat meer informatie over vrijwilligerswerk bij de Zelfmoordlijn 1813? Wil je je aanmelden als kandidaat-vrijwilliger? Vul dan dit formulier in en we contacteren je zo snel mogelijk.

Graag alle info nog even rustig nalezen? Download dan hier de pdf met de vrijwilligersvacature.

We vragen je wel discreet om te gaan met je intentie. Wanneer je uiteindelijk vrijwilliger bent, is het beter dat niet teveel mensen hiervan op de hoogte zijn.

“De eerste keer dat ik mocht beantwoorden voelde wat raar. Altijd is er die vraag aan mezelf of ik het niet beter had kunnen doen. Dat is niet onmiddellijk het leukste gevoel. Maar op de oproepbespreking leerde ik een paar meer ervaren vrijwilligers kennen, en dat gaf weer een ander perspectief. Nu kan ik beter inschatten waarom jullie tijdens de opleiding telkens erop hamerden dat de oproepbesprekingen belangrijk zijn. Ik veronderstel dat mijn vraagtekens hun antwoord wel zullen krijgen als ik wat minder groen achter mijn oren ben op het vlak van beantwoorden.”

top

Vrijwilliger worden bij Werkgroep Verder

Wil je graag meewerken aan het verder uitbouwen van Werkgroep Verder? Aan het doorbreken van het taboe rond (rouwen na) zelfdoding en het helpen van lotgenoten? Dat kan!

Een greep uit ons vrijwilligersaanbod:

 • Word als nabestaande of als hulpverlener lid van het Werkgroep Verder overleg en denk mee over de toekomst van Werkgroep Verder;
 • Start als (co-)begeleider een gespreksgroep op in jouw buurt;
 • Sta als nabestaande de pers te woord of geef een getuigenis op een studiedag;
 • Nomineer een journalist voor de mediaonderscheiding;
 • Werk mee aan de concrete realisatie van de dag van de nabestaanden, de 1 mei wandeling en andere activiteiten van Werkgroep Verder;
 • Beman onze infostand tijdens diverse evenementen.

Heb je zelf ideeën? Laat het ons horen!

Heb je zin om je in te zetten voor Werkgroep Verder, neem dan zeker een kijkje in onze vrijwilligersgids

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan nodigen we je graag uit voor een verkennend gesprek.

    © Zelfmoord1813 - disclaimer