Vorming suïcidepreventie voor ouderenzorg 2016

Ouderen vormen een risicogroep in verband met zelfdoding. Zelfdoding kadert veelal in een depressief toestandsbeeld. 15 tot 30% van de 65-plussers heeft depressieve symptomen, 5% maakt een ernstig depressie door. Bij rusthuisbewoners liggen deze aantallen nog hoger. Signalen herkennen van depressie en suïciderisico en gerichte zorg op gang brengen, kan levens redden. De zorg voor depressieve en suïcidale ouderen is vaak zeer veeleisend. De suïcidepreventiewerking van de CGG biedt vorming en ondersteuning.

Voor wie is deze vorming interessant?
Wat kan je verwachten?
Praktisch
Organisator

Voor wie is deze vorming interessant

Voor alle professionelen die beroepsmatig met ouderen werken en die gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in het thema suïcidepreventie.

top

Wat kan je verwachten?

Een interactieve vorming. Combinatie van theorie, praktijk en het aanleren van vaardigheden, uitwisselen van ervaringen. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

 • Hoe vaak komt zelfdoding voor?
 • Wat zijn de oorzaken van suïcidaliteit bij ouderen?
 • Wat zijn de risicofactoren bij ouderen?
 • Wat zijn de signalen die wijzen op suïcidaliteit?
 • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten?
 • Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale persoon?
 • Wat doe je in geval van crisis?
 • Wat doe je in geval van een suïcidepoging?
 • Hoe ga je om met nabestaanden?
 • Hoe ga je om met je eigen gevoelens als hulpverlener?
 • Hoe maak je een suïcidepreventiebeleid op maat voor je organisatie?

top

Praktisch

Provincie Oost-Vlaanderen
 
2016
Data:
Lokeren: 12/4/2016 (9u30-16u30) en 10/5/2016 (9u30-12u30) 
Oudenaarde: 15/11/2016 (9u30-16u30) en 29/11/2016 (9u30-12u30)
Prijs: 45€ p.p. (lunch inbegrepen)

Neem vrijblijvend contact op met Ine Vermeersch - i.vermeersch@cggeclips.be - T +32 9 331 51 98

Provincie Limburg

2015

Data: 24/11/2015 en 03/12/2015. Inschrijven voor deze vorming is helaas niet meer mogelijk: VOLZET 
Locatie: Kasteel van het Provinciaal domein Bokrijk
Prijs: 70€ p.p. (lunch inbegrepen)

Data: 21/11/2016 en 01/12/2016
Locatie: Kasteel van het Provinciaal domein Bokrijk
Prijs: 100€ p.p. (lunch inbegrepen)

Neem vrijblijvend contact op met Marie Van Broeckhoven - marie.vanbroeckhoven@dagg-cgg.be - T +32 11 54 23 62

Provincie West-Vlaanderen

De CGG-SP West-Vlaanderen organiseert deze vorming op maat van uw organisatie of team.
Neem vrijblijvend contact met met Nike Baeten  - suicidepreventie@cgglargo.be - T +32 51 25 99 30

Brussel

Datum 22 en 29 september 2016

Locatie: CGG Brussel, Haachtsesteenweg 76, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Prijs: 100€ pp

Neem vrijblijvend contact op met Karolina Bystram - karolina.bystram@cgg-brussel;be - T 02/478 90 90

Provincie Vlaams-Brabant

Neem vrijblijvend contact op met Laura Jonville - laura.jonville@passant.be - 02/361 21 28 

 

Provincie Antwerpen

Datum: 19 april en 26 april 2016

Locatie: Mechelen

Prijs: 50,00€ pp

Afgelast wegens te weinig inschrijvingen

top

Organisator

De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (SP CGG) bestaat uit suïcidepreventiewerkers die gevestigd zijn in CGG verspreid over Vlaanderen. De Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg richt zich tot alle belangrijke intermediairs inzake suïcidepreventie. De werking biedt in elke provincie op regelmatige basis een open aanbod van vormingen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast organiseren we op aanvraag vormingen op maat, aangepast aan de noden en behoeften van uw organisatie. Tevens ondersteunen we u in het opmaken van een suïcidepreventiebeleid binnen uw organisatie.

top

© Zelfmoord1813 - disclaimer

Creatie: Kunstmaan