Vorming op maat

Wil je een vorming organiseren voor een specifieke doelgroep? Wil je deskundigheidsbevordering voor je volledige personeel? Ben je op zoek naar een specifieke inhoud? Heb je een andere vraag?

Ons aanbod beperkt zich niet tot de omschreven vormingen en doelgroepen. Neem contact op met één van onderstaande organisaties en zij bekijken met jou hoe een vorming op maat uitgewerkt kan worden.

De organisaties achter Zelfmoord1813 ontwikkelen, organiseren en begeleiden vormingen op gebied van zowel preventie als postventie van zelfdoding. Daarnaast kunnen er coaching- of intervisiemomenten voorzien worden waarin we samen in gesprek gaan op basis van je vragen. Daarmee ondersteunen we organisaties om op een betrokken en wetenschappelijk onderbouwde manier mee te werken aan het verminderen van het aantal suïcides in de samenleving.

Contacteer de deelnemende organisaties voor een vorming op maat:

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

De Vormingsdienst van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding organiseert werkwinkels, meerdaagse basistrainingen, train-the-trainervormingen, ... maar ook korte sensibiliserende sessies, lezingen of gastcolleges. Bij een vorming op maat wordt de vorming maximaal afgestemd op de doelstellingen en verwachtingen van de opdrachtgever. De inhoud kan gaan van eerste interventies bij suïcidaliteit en crisisinterventie tot online preventie via sociale media, van een algemene vorming "Omgaan met Suïcidaliteit op de Werkvloer", tot specifieke trainingen voor bijvoorbeeld medewerkers in asielcentra en bij hulplijnen.

Vormingsdienst Centrum ter Preventie van Zelfdoding
vormingsdienst@preventiezelfdoding.be
T +32 2 649 62 05

Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg

De suïcidepreventiewerkers van de CGG helpen organisaties bij de bevordering van de deskundigheid van professionelen inzake suïcidepreventie. Daarnaast ondersteunen ze organisaties bij de opmaak van een suïcidepreventiebeleid. De preventiewerkers trekken de kaart van netwerkvorming en zijn ook beschikbaar voor consult en advies voor intermediairen.

Mercedes WOLTERS
mw@fdgg.be
T +32 9 233 50 99

Organisatie Zorg voor Suïcidepogers

Deze organisatie met terreinwerking staat in voor het ondersteunen van organisaties bij de opvang van zowel volwassen als jonge suïcidepogers.

Tine WILLEMS
tinewill.willems@ugent.be
T +32 11 54 23 62 

Werkgroep Verder

Werkgroep Verder behartigt de belangen van nabestaanden na zelfdoding.

Lore VONCK
lorevonck@werkgroepverder.be
T +32 2 361 21 28

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer