Ga verder naar de inhoud

30 november & 7 december 2021 - Vorming zelfmoordpreventie voor volwassenenbegeleiders (2 dagen) - Antwerpen

30 november en 7 december 2021
Georganiseerd door CGG-SP

Zelfmoord vormt in België een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners vormt één van de meest succesvolle preventiestrategieën. Daarom biedt de suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg een 2-daagse vorming aan voor hulpverleners uit de volwassenhulpverlening.

In deze vorming wordt stilgestaan bij de problematiek en worden handvatten aangereikt om met suïcidale personen om te gaan.

Voor wie is deze vorming interessant?

Hulpverleners uit CAW, PAAZ en liaisonpsychiatrie AZ, voorzieningen Geestelijke Gezondheidszorg, mobiele crisisteams, OCMW, thuiszorg, hulpdiensten,...

Wat kan je verwachten?

Een interactieve vorming. Combinatie van theorie, het aanleren van vaardigheden en uitwisselen van ervaringen. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Hoe vaak komt zelfdoding voor?
  • Wat zijn de oorzaken van suïcidaliteit?
  • Wat zijn de risicofactoren?
  • Wat zijn de signalen die wijzen op suïcidaliteit?
  • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten?
  • Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale persoon?
  • Wat doe je in geval van crisis?
  • Wat doe je in geval van een suïcidepoging?
  • Hoe ga je om met nabestaanden?
  • Hoe ga je om met je eigen gevoelens als hulpverlener?


Praktisch?

Data

30 november & 7 december 2021, telkens van 10u00-16u00.

Locatie

Opgelet locatiewijziging! Omwille van de huidige maatregelen zal deze vorming online doorgaan.
Deze vorming zal niet doorgaan te Kruierie, Bevrijdingsstraat 1 te Balen

Prijs

Kostprijs is €120.

Een engagement voor twee dagen is een voorwaarde om deel te nemen aan deze vorming.

Kosteloos annuleren kan tot 14 dagen voor de vorming.

Interesse?

Schrijf je in via onderstaand inschrijfformulier of neem vrijblijvend contact op met Lara Van den Bril (tel. 03 620 10 20 of lara.vandenbril@andante.be).

Heb je een vraag omtrent facturatie? Neem dan contact op met facturatie.suicidepreventie@andante.be

Gegevens deelnemer

Naam

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet hetzelfde is als dat van jou, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.

Facturatiegegevens

Bevraag bij jouw organisatie of een bestelbonnummer vermeld moet worden op de factuur.

Bevraag bij jouw organisatie of een BTW- of ondernemingsnummer vermeld moet worden op de factuur.

Enkele vragen

Vorming leren kennen via: