Ga verder naar de inhoud

30 november 2023 - Online vorming suïcidepreventie in het jeugdwerk (beroepskrachten)

30 november 2023
Georganiseerd door CGG-SP

Jongeren vormen een belangrijke risicogroep wat betreft de ontwikkeling van zelfmoordgedachten en het stellen van suïcidaal gedrag. Ook in het jeugdwerk worden begeleiders regelmatig geconfronteerd met jongeren die niet goed in hun vel zitten en aan zelfmoord denken. Als beroepskracht in het jeugdwerk is het daarom erg relevant de nodige handvatten te hebben om met deze problematiek om te gaan, en om vrijwilligers of collega's hierin te kunnen ondersteunen.

Voor wie is deze vorming interessant?

Beroepskrachten in het jeugd(welzijns)werk:

  • Betaalde krachten bij jeugdbewegingen, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen, jongerenverenigingen, jeugdwelzijnswerk...
  • Medewerkers van jeugddiensten.

Wat kan je verwachten?

10u-12u: We gaan op een interactieve manier stilstaan bij volgende thema’s: welke signalen kan je opvangen? Hoe ga je het gesprek aan met jongeren rond suïcidaliteit? Wat hierna? En welke hulpbronnen zijn beschikbaar?

12u-12u30: Q&A: Deelnemers krijgen de mogelijkheid om vragen/situaties te bespreken.

Praktisch

De vorming zal online doorgaan via ZOOM. Je ontvangt tijdig de nodige gegevens om alles vlot te laten verlopen.

De vorming gaat van start om 10u en eindigt om 12u30

De kostprijs voor deze vorming bedraagt €20.

Interesse?

Meld je dan aan via het formulier hieronder. Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact op met Anneleen Depaire (anneleen.depaire@integra-limburg.be) of Laurence Luteijn (laurence.luteijn@cgglargo.be).

Gegevens deelnemer

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet hetzelfde is als dat van jou, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.

Facturatiegegevens

Bevraag bij jouw organisatie of een bestelbonnummer vermeld moet worden op de factuur.

Bevraag bij jouw organisatie of een BTW- of ondernemingsnummer vermeld moet worden op de factuur.

Enkele vragen

Vorming leren kennen via: