Ga verder naar de inhoud

3, 10 & 24 maart 2022 - Driedaagse online vorming suïcidepreventie voor volwassenenbegeleiders – Brussel

3 maart en 10 maart en 24 maart 2022
Georganiseerd door CGG-SP

Suïcidaliteit vormt in België een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld 5 mensen door zelfmoord en er gebeuren bijna 6 keer zoveel zelfmoordpogingen. Tijdig signalen herkennen, suïcidaliteit bespreekbaar maken en vervolgens gerichte zorg op gang brengen, is vaak veeleisend maar kan wél levens redden.

De suïcidepreventiewerkers van CGG Brussel bieden hierin vorming en ondersteuning.

Deze vorming gaat online door, ideaal voor hulpverleners die anders niet kunnen deelnemen.

Voor wie is deze vorming interessant?

Voor alle professionelen die beroepsmatig met volwassenen werken en gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in suïcidepreventie bij volwassenen (bv. CAW, slachtofferhulp, PAAZ, spoedpersoneel, PZ, liaisonpsychiatrie AZ, huisartsen, mobiele (crisis)teams, OCMW, thuiszorg, hulpdiensten, ruimere geestelijke gezondheidszorg, ...

Wat kan je verwachten?

Gedurende 3 dagen gaan we op een interactieve manier aan de slag. We maken een combinatie van theorie, praktijk, het aanleren van vaardigheden en uitwisselen van ervaringen. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Hoe vaak komt zelfdoding voor?
  • Wat zijn de oorzaken van suïcidaliteit?
  • Wat zijn de risicofactoren?
  • Wat zijn de signalen die wijzen op suïcidaliteit?
  • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten?
  • Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale persoon?
  • Wat doe je in geval van crisis?
  • Wat doe je in geval van een suïcidepoging?
  • Hoe ga je om met nabestaanden?
  • Hoe ga je om met je eigen gevoelens als hulpverlener?

Om de interactiviteit van de vorming te garanderen wordt er gebruik gemaakt van videofragmenten, groepsdiscussie, rollenspelen en casussen die de deelnemers zelf aanbrengen. We trachten hierbij telkens te vertrekken vanuit levensechte begeleidingssituaties met volwassenen, om op deze manier antwoorden voor de praktijk te vinden.

Praktisch

Data: Donderdag 3, 10 en 24 maart 2022. De vorming gaat steeds door van 9u30 tot 16u00 via Zoom. De terugkomdag zal doorgaan op donderdag 29 september 2022 van 9u30 tot 12u30.

Deze vorming gaat online door.

Prijs: € 180/deelnemer -- Jouw inschrijving is pas definitief na overschrijving. Een engagement voor alle dagen is een voorwaarde om deel te nemen.

Tip: Volg ons op onze Facebook-pagina of LinkedIn-pagina

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Jolien Knaeps (coördinator CGG-SP Brussel) – jolien.knaeps@cgg-brussel.be of 02/478 90 90

Of schrijf je onmiddellijk in via onderstaand formulier.

Interesse in deze vorming maar past de datum niet of heb je weinig tijd? Neem dan zeker contact op, wij bieden ook vormingen aan op maat van jouw organisatie.

Gegevens deelnemer

Naam

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet hetzelfde is als dat van jou, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.

Facturatiegegevens

Bevraag bij jouw organisatie of een bestelbonnummer vermeld moet worden op de factuur.

Bevraag bij jouw organisatie of een BTW- of ondernemingsnummer vermeld moet worden op de factuur.

Enkele vragen

Vorming leren kennen via: