Ga verder naar de inhoud

29 september & 6 oktober - 2-daagse vorming suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders - West-Vlaanderen

29 september en 6 oktober 2022
Georganiseerd door CGG-SP West-Vlaanderen

Jongeren vormen een belangrijke risicogroep wat betreft de ontwikkeling van zelfmoordgedachten en het stellen van suïcidaal gedrag. Het is dan ook bijzonder relevant om als jongerenhulpverlener de nodige handvatten te hebben om met deze problematiek om te gaan.

Voor wie is deze vorming interessant?

Hulpverleners die een cruciale rol opnemen in de begeleiding en behandeling van jongeren (in GGZ-sectoren) bv K-diensten, CLB medewerkers, kind- en jongerenpsychologen, orthopedagogen...

Wat kan je verwachten?

Gedurende 2 dagen gaan we op een interactieve manier aan de slag. We maken een combinatie van theorie, praktijk, het aanleren van vaardigheden en uitwisselen van ervaringen.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Hoe vaak komt zelfdoding (bij jongeren) voor?
  • Wat zijn signalen van suïcidaliteit bij jongeren?
  • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten?
  • Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale jongere?
  • Wat zijn belangrijke basisprincipes in de verdere zorg/begeleiding van suïcidale jongeren? Op welke interventies kunnen we inzetten?
  • Hoe ga je om met nabestaanden?
  • Hoe ga je om met je eigen gevoelens, attitudes, beleving... als hulpverlener?

Praktisch?

Datums: 29 september en 6 oktober

Uren: 9u30-16u30

Locatie: CGG Largo, Sint-Hubrechtsstraat 20, 8800 Roeselare

Kostprijs: 90 euro/deelnemer (inclusief broodjeslunch)

Een engagement voor beide dagen is een voorwaarde voor deelname.

Interesse?

Meld je dan aan via het formulier hieronder. Er is plaats voor 15 deelnemers. Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op (suïcidepreventie@cgglargo.be), T 051 25 99 30

Gegevens deelnemer

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet hetzelfde is als dat van jou, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.

Facturatiegegevens

Bevraag bij jouw organisatie of een bestelbonnummer vermeld moet worden op de factuur.
Bevraag bij jouw organisatie of een BTW- of ondernemingsnummer vermeld moet worden op de factuur.

Enkele vragen

Vorming leren kennen via:

Broodjes