Ga verder naar de inhoud

22 november & 1 december 2022 - 2daagse vorming voor ouderenbegeleiders - Oost-Vlaanderen

22 november en 1 december 2022
Georganiseerd door CGG-SP Oost-Vlaanderen

Ouderen vormen een risicogroep in verband met zelfdoding. Zelfdoding kadert veelal in een depressief toestandsbeeld. 15 tot 30% van de 65-plussers heeft depressieve symptomen, 5% maakt een ernstig depressie door. Bij rusthuisbewoners liggen deze aantallen nog hoger. Signalen herkennen van depressie en suïciderisico en gerichte zorg op gang brengen, kan levens redden. De zorg voor depressieve en suïcidale ouderen is vaak zeer veeleisend. De suïcidepreventiewerking van de CGG biedt vorming en ondersteuning.

Voor wie is deze vorming interessant?

Voor alle professionelen die beroepsmatig met ouderen werken en die gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in het thema suïcidepreventie.

Wat kan je verwachten?

Een interactieve vorming. Combinatie van theorie, praktijk en het aanleren van vaardigheden, uitwisselen van ervaringen.

Naast de basisvorming suïcidepreventie (epidemiologie, signalen, risico- en beschermende factoren, risico-inschatting, gesprekstechnieken, doorverwijzing en nabestaanden), komen ook volgende thema's aan bod:

  • geestelijke gezondheidsbevordering bij ouderen
  • depressie en dementie
  • casussen
  • gesprekstechnische tips bij ouderen
  • eenzaamheid bij ouderen
  • rouw bij ouderen

Deze vorming wordt gegeven door suïcidepreventiewerkers van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

Praktisch

Data

22 november & 1 december 2022 van 9u30 tot 16u30

Locatie

Gent (Clemenspoort)

Prijs

80€ p.p. (lunch inbegrepen)

Een engagement voor 2 dagen is een voorwaarde om deel te nemen.

Accreditatie kan aangevraagd worden.

Indien de vorming niet zou kunnen doorgaan vanwege het coronavirus, brengen we je op de hoogte en voorzien we een online alternatief.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Liefke De Witte - liefke.dewitte@cggadentro.be - T +32 9 223 58 58

Of schrijf in door het formulier hieronder in te vullen.

Gegevens deelnemer

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet hetzelfde is als dat van jou, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.

Facturatiegegevens

Bevraag bij jouw organisatie of een bestelbonnummer vermeld moet worden op de factuur.
Bevraag bij jouw organisatie of een BTW- of ondernemingsnummer vermeld moet worden op de factuur.

Enkele vragen

Vorming leren kennen via:

Broodjes