Ga verder naar de inhoud

19 april 2022 - Online basisvorming suïcidepreventie voor volwassenenbegeleiders - West-Vlaanderen

19 april 2022
Georganiseerd door CGG-SP West-Vlaanderen

Suïcide vormt in België een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld 7 mensen door zelfmoord en er gebeuren meer dan 10 keer zoveel zelfmoordpogingen. Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners is één van de meest efficiënte preventiestrategieën. In deze vorming wordt dan ook stil gestaan bij de problematiek en worden handvatten aangereikt aan volwassenenbegeleiders om met suïcidale personen om te gaan.

Voor wie is deze vorming interessant?

Deze vorming richt zich tot volwassenenbegeleiders uit de eerstelijnszorg, de welzijnszorg en de niet- GGZ-organisaties.

Wat kan je verwachten?

'Voor mij hoeft het niet meer...'

Die woorden te horen krijgen, roept doorgaans heel wat vragen op: hoe moet je die uitspraak begrijpen? Hoe komt iemand tot dit idee? Wat hoeft er niet meer? Denkt hij/zij nu aan zelfmoord? Hoe moet het nu verder en hoe kan je helpen? Wat als je enkel een vermoeden hebt? Zijn er signalen waarop je moet letten? Waar kan je met je bezorgdheid terecht en wanneer moet je doorverwijzen naar waar?

In deze vorming komen volgende thema's aan bod: cijfers en definities, suïcidaal proces, verklarend model, signalen, bespreekbaar maken, risico-inschatting en doorverwijzing.

Praktisch?

Online vorming via ZOOM. Deelnemers krijgen op voorhand de nodige instructies om alles vlot te laten verlopen.

Datum: 19 april 2022

Uren: 13u30-16u30

Kostprijs: 35 euro


Interesse?

Meld je dan aan via het formulier hieronder. Er is plaats voor 15 deelnemers. Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact op met Jente Vandeburie (jente.vandeburie@cgglargo.be), T 051 25 99 30

Gegevens deelnemer

Naam

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet hetzelfde is als dat van jou, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.

Facturatiegegevens

Bevraag bij jouw organisatie of een bestelbonnummer vermeld moet worden op de factuur.

Bevraag bij jouw organisatie of een BTW- of ondernemingsnummer vermeld moet worden op de factuur.

Enkele vragen

Vorming leren kennen via:

Broodjes