Ga verder naar de inhoud

19, 26 april & 10 mei 2023 - Driedaagse vorming suïcidepreventie voor volwassenenbegeleiders – Brussel

19 april en 26 april en 10 mei 2023
Georganiseerd door CGG-SP

Suïcidaliteit vormt in België een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld 5 mensen door zelfmoord en er gebeuren bijna 6 keer zoveel zelfmoordpogingen. Tijdig signalen herkennen, suïcidaliteit bespreekbaar maken en vervolgens gerichte zorg op gang brengen, is vaak veeleisend maar kan wél levens redden.

De suïcidepreventiewerkers van CGG Brussel bieden hierin vorming en ondersteuning.

Voor wie is deze vorming interessant?

Voor alle professionelen die beroepsmatig met volwassenen werken en gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in suïcidepreventie bij volwassenen (bv. CAW, slachtofferhulp, PAAZ, spoedpersoneel, PZ, liaisonpsychiatrie AZ, huisartsen, mobiele (crisis)teams, OCMW, thuiszorg, hulpdiensten, ruimere geestelijke gezondheidszorg, ...

Wat kan je verwachten?

Gedurende 3 dagen gaan we op een interactieve manier aan de slag. We maken een combinatie van theorie, praktijk, het aanleren van vaardigheden en uitwisselen van ervaringen. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Hoe vaak komt zelfdoding voor?
  • Wat zijn de oorzaken van suïcidaliteit?
  • Wat zijn de risicofactoren?
  • Wat zijn de signalen die wijzen op suïcidaliteit?
  • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten?
  • Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale persoon?
  • Wat doe je in geval van crisis?
  • Wat doe je in geval van een suïcidepoging?
  • Hoe ga je om met nabestaanden?
  • Hoe ga je om met je eigen gevoelens als hulpverlener?

Om de interactiviteit van de vorming te garanderen, wordt er gebruik gemaakt van videofragmenten, groepsdiscussie, rollenspelen en casussen die de deelnemers zelf aanbrengen. We trachten hierbij telkens te vertrekken vanuit levensechte begeleidingssituaties met volwassenen, om op deze manier antwoorden voor de praktijk te vinden.

Praktisch

Data: Woensdag 19, 26 april en 10 mei 2023. De vorming gaat steeds door van 9u30 tot 16u00.

Locatie: CGG Brussel, deelwerking Houba, Houba De Strooperlaan 136, 1020 Laken

Prijs: € 120/deelnemer (incl. broodjeslunch) -- Jouw inschrijving is pas definitief na overschrijving. Een engagement voor beide dagen is een voorwaarde om deel te nemen.

Interesse in deze vorming maar past de datum niet? Contacteer ons zeker, wij kunnen je een zicht geven op andere mogelijke vormingen of we kunnen jouw organisatie een vorming op maat aanbieden.

Indien de vorming niet kan doorgaan omwille van verstrengde Covid-19 maatregelen, dan voorzien wij een online alternatief.

Tip: Volg ons op onze Facebook-pagina of LinkedIn-pagina

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Jolien Knaeps (coördinator CGG-SP Brussel) – jolien.knaeps@cgg-brussel.be - 0487/70 08 64.

Of schrijf je onmiddellijk in via onderstaand formulier.

Gegevens deelnemer

Naam

Facturatiegegevens

Wens je een factuur? 

Indien je een factuur wenst, vul dan zeker alle facturatiegegevens in.

Bevraag bij jouw organisatie of een bestelbonnummer vermeld moet worden op de factuur.

Bevraag bij jouw organisatie of een BTW- of ondernemingsnummer vermeld moet worden op de factuur.

Enkele vragen

Wat voor broodje wens je?

Indien je bepaalde voedselallergieën, -intoleranties of -voorkeuren hebt, gelieve dit dan bij opmerkingen aan te geven.

Vorming leren kennen via: