Ga verder naar de inhoud

17 & 24 mei 2022 - Tweedaagse online vorming: Psychische kwetsbaarheid en suïcidaliteit bij ouderen (i.s.m. Elder) - Brussel

17 mei en 24 mei 2022
Georganiseerd door CGG-SP

-- In samenwerking met Elder.

Ouderen zijn één van de grootste risicogroepen wat betreft zelfdoding. Toch wordt zelfdoding bij deze doelgroep nog steeds onderschat. Tijdig signalen herkennen, suïcidaliteit bespreekbaar maken en vervolgens gerichte zorg op gang brengen, is vaak veeleisend maar kan wél levens redden.

De suïcidepreventiewerkers van CGG Brussel bieden hierin vorming en ondersteuning.

Deze vorming gaat online door, ideaal voor hulpverleners die anders niet kunnen deelnemen.

Voor wie is deze vorming interessant?

Voor alle professionelen die beroepsmatig met ouderen werken en gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in het omgaan met psychische kwetsbaarheid en suïcidepreventie bij ouderen (bv. woonzorgcentra, dienstencentra, thuiszorg, huisartsen, mutualiteiten, ziekenhuispersoneel, …).

Wat kan je verwachten?

Gedurende 2 dagen gaan we op een interactieve manier aan de slag. We combineren theorie, met praktijk, het aanleren van vaardigheden en het uitwisselen van ervaringen. Volgende onderwerpen komen alvast aan bod:

  • Hoe kan ik depressie en/of suïcidaliteit bij ouderen beter begrijpen?
  • Hoe herken ik signalen die wijzen op depressie en/of suïcidaliteit?
  • Hoe kan ik het risico op zelfdoding inschatten?
  • Hoe ga ik het gesprek aan met een psychische kwetsbare of suïcidale oudere? Wat zeg ik beter wel en wat zeg ik beter niet?
  • Hoe reageer ik tijdens een acute suïcidale crisis?
  • Hoe maak je een suïcidepreventiebeleid op maat voor je organisatie?
  • ...

Om de interactiviteit van de vorming te garanderen wordt er gebruik gemaakt van groepsdiscussie, rollenspelen en casussen die de deelnemers zelf aanbrengen. We trachten hierbij telkens te vertrekken vanuit levensechte begeleidingssituaties met ouderen, om op deze manier antwoorden voor de praktijk te vinden.

Praktisch

Data: Dinsdag 17 en 24 mei 2022. De vorming gaat steeds door van 9u30 tot 16u00 via Zoom. De terugkomdag zal doorgaan op dinsdag 4 oktober 2022 van 9u30 tot 12u30.

Deze vorming gaat online door.

Prijs: € 80/deelnemer -- Jouw inschrijving is pas definitief na overschrijving. Een engagement voor beide dagen is een voorwaarde om deel te nemen.

Tip: Volg ons op onze Facebook-pagina of LinkedIn-pagina

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Jolien Knaeps (coördinator CGG-SP Brussel) – jolien.knaeps@cgg-brussel.be - 02/478 90 90.

Of schrijf je onmiddellijk in via onderstaand formulier.

Interesse in deze vorming maar past de datum niet of heb je weinig tijd? Neem dan zeker contact op, wij bieden ook vormingen aan op maat van jouw organisatie.

Gegevens deelnemer

Naam

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet hetzelfde is als dat van jou, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.

Facturatiegegevens

Bevraag bij jouw organisatie of een bestelbonnummer vermeld moet worden op de factuur.

Bevraag bij jouw organisatie of een BTW- of ondernemingsnummer vermeld moet worden op de factuur.

Enkele vragen

Vorming leren kennen via: