Vorming op maat - Suïcidepreventie voor huisartsen

De huisarts volgt de medische en psychische toestand van een patiënt over lange termijn. 
Hij/zij kan signalen herkennen, peilen naar de suïcideproblematiek en een risico-inschatting doen. Er kan gepaste psychiatrische of psychologische hulp op gang worden gebracht.

De huisarts kent vaak de familie of bredere sociale omgeving van de patiënt. Signalen kunnen via meerdere kanalen worden opgevangen en risicofactoren kunnen goed in kaart worden gebracht.

Patiënten raken vaak in crisis op momenten dat enkel de huisarts beschikbaar is. Hij/zij schrijft medicatie en ziekteverlof voor. Ook bij risicopatiënten kan de huisarts voor zorgcontinuïteit zorgen.

Voor wie is deze vorming interessant?

Deze vorming kan voor elke huisarts interessant zijn. Er wordt een pakket uitgewerkt op basis van de wensen, verwachtingen en beschikbare tijd.
Vormingen worden meestal verzorgd voor een groep huisartsen, zoals een LOK of een kring.

Wat kan je verwachten?

Thema's die kunnen aan bod komen zijn:

  • epidemiologie
  • het suïcidaal proces
  • signalen van suïcidaliteit
  • risico- en beschermende factoren
  • risico-inschatting van suïcidaliteit
  • het gesprek aangaan over suïcide
  • crisisinterventie
  • doorverwijzing en samenwerking met andere diensten
  • hulpverlening aan de omgeving na suïcide
  • ...

Praktisch

Er wordt een vormingspakket ontwikkeld op maat van een LOK of Kring, naargelang de wensen, noden, verwachtingen en beschikbare tijd.
We kunnen hierbij uit een brede waaier aan werkvormen putten.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met

Provincie Antwerpen

Charlotte AERTSEN
charlotte.aertsen@andante.be
T +32 3 620 10 20

Brussel

Egon VANERTVELDE
egon.vanertvelde@cgg-brussel.be 
T +32 2 478 90 90 

Provincie Limburg

Marie VAN BROECKHOVEN
marie.vanbroeckhoven@dagg-cgg.be
T +32 11 54 23 62

Provincie Oost-Vlaanderen

Liefke DE WITTE
l.dewitte@cggeclips.be
T +32 9 331 51 94

Provincie Vlaams-Brabant

Laura JONVILLE
laura.jonville@passant.be
T +32 2 361 21 28

Provincie West-Vlaanderen

Jente VANDEBURIE 
suicidepreventie@cgglargo.be
T +32 51 25 99 30 

© Zelfmoord1813 - disclaimer