Vorming op maat - Preventie van zelfdoding op het werk

Vanuit hun functie komen heel wat mensen in contact met depressieve werknemers, werknemers die aan zelfdoding denken of werknemers die een dierbare verloren door zelfdoding. Vaak weten ze niet goed hoe ze met dit soort situaties moeten omgaan en vragen ze zich af of hun manier van handelen wel de juiste is. Daarenboven kunnen ook eigen ervaringen, misvattingen over zelfdoding of de angst om iets verkeerd te doen een belemmerende rol spelen in het adequaat handelen.

Voor wie is deze vorming interessant?

Deze vorming richt zich naar intermediairs op de werkvloer (preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, arbeidsgeneesheren, leidinggevenden,…).

Wat kan je verwachten?

We gaan hier uit van een driedaagse training, maar ook vormingen op maat zijn mogelijk. Bekijk onze brochure voor het volledige aanbod van vormingen en ondersteuning voor bedrijven.

De inhoud van een driedaagse training ziet er als volgt uit:

Dag 1

Zelfdoding op de werkplek: een theoretisch kader

 • Wie: cijfers en profiel (risicogroepen)
 • Wat: definitie en woordgebruik
 • Waarom: risico- en beschermende factoren,  drempelverhogende vs. drempelverlagende factoren
 • Hoe: suïcidaal proces

Signalen herkennen (verbaal en non-verbaal) met als doel alertheid te verhogen.

Eigen attitude

Bespreekbaar maken van suïcidaliteit

Risico-inschatting a.h.v. vragenlijst

Betekenis en ambivalentie

Oefeningen

 

Dag 2

Gesprekstechnieken

Suïcidepreventie op de werkvloer: een facettenbeleid

Aangepaste aanpak (rekening houdend met graad van risico)

Stilstaan bij specifieke situaties zoals:

 • Suïcidaal gedrag op de werkvloer
 • Repetitief suïcidaal gedrag
 • Crisisplan

Doorverwijzen

Eigen grenzen en draagkracht, beroepsgeheim

 

Dag 3

Postventie: nabestaanden na zelfdoding

 • Inzicht in het rouwproces en aanreiken van praktische tips op vlak van rouwmanagement
 • Interventie bij zelfdoding van een collega
 • Omgaan met trauma’s
 • Noden en vragen van nabestaanden
 • Belang van een postventiebeleid op de werkvloer

Suïcidepreventiebeleid: de ontwikkeling van een draaiboek met preventieve doelstellingen:

 • Voorkomen van - in paniek genomen - verkeerde beslissingen
 • Voorkomen dat een suïcidale werknemer een poging doet
 • Voorkomen van emotionele crisis bij de collega’s
 • Voorkomen van imitatie bij collega’s met suïcidegedachten

Theoretische uiteenzettingen worden geïllustreerd door praktijkvoorbeelden en worden ondersteund door groepsdiscussies en individuele en/of groepsoefeningen.

Praktisch

Deze vorming wordt op maat van jouw bedrijf of organisatie georganiseerd.

Interesse?

Deze vorming wordt georganiseerd door het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, Werkgroep Verder en de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.

De vormingen van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille.

Voor meer informatie over deze vorming kan je terecht bij de vormingsdienst van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, zij nemen dan verder contact op met de suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg en Werkgroep Verder:

Vormingsdienst CPZ
vormingsdienst@preventiezelfdoding.be 
02 649 62 05

 

“Dit was een training boordevol positieve elementen: interactie, oefening, afwisseling, niet monotoon, aandacht voor persoonlijke vragen en verhalen,… helemaal op maat van de aanwezigen. De trainers wisten waarover ze het hadden en konden werkelijk alles illustreren met een voorbeeld. Ik vond het ook zeer goed dat er ondanks het ernstige en zware thema ook ruimte was voor humor en dit op een respectvolle manier. Well done!”

Deelnemer open vorming FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg

 

Bent u opzoek naar een vorming rond een specifiek thema of voor een specifieke doelgroep? Neem dan een kijkje in ons volledige vormingsaanbod.

© Zelfmoord1813 - disclaimer