Vorming op maat - Multidisciplinaire richtlijn voor detectie en behandeling van suïcidaal gedrag

Zo goed als elke hulpverlener zal gedurende zijn of haar carrière geconfronteerd worden met personen die aan zelfmoord denken, een zelfmoordpoging ondernomen hebben of zelfmoord plegen. De gevoeligheid en complexiteit van deze problematiek zorgt ervoor dat hulpverleners soms onzekerheid ervaren met betrekking tot het omgaan met suïcidale personen.

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie ontwikkelde een richtlijn en e-learningwebsite (www.zelfmoord1813.be/sp-reflex) om artsen, psychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen te ondersteunen bij het omgaan met suïciderisico binnen de gezondheidszorg. Deze richtlijn biedt handvatten bij het detecteren, behandelen en opvolgen van suïcidale personen en hun naasten. Organisaties die toelichting en vorming willen krijgen over deze richtlijn kunnen een vorming op maat aanvragen. 

Voor wie is deze vorming interessant?

Artsen, psychologen/therapeuten, verpleegkundigen en andere hulpverleners binnen de gezondheidszorg in Vlaanderen.

Wat kan je verwachten?

Een kennismaking met en toelichting over de inhoud van de Multidisciplinaire Richtlijn voor Detectie en Behandeling van Suïcidaal Gedrag en bijbehorende e-tool.

Daarnaast kan deze vorming aangevuld worden met andere topics zoals:

  • Een theoretische achtergrond van het thema zelfdoding
  • De eigen houding ten opzichte van zelfdoding en de invloed daarvan op het gedrag naar suïcidale personen toe
  • Signalen van suïcidaliteit herkennen en hiermee leren omgaan
  • Risico-inschatting en risico-formulering
  • Gesprekstechnieken
  • Specifieke situaties zoals chronische suïcidaliteit, zelfbeschadigend gedrag of repetitief suïcidaal gedrag
  • Doorverwijzen
  • De eigen draagkracht en grenzen als hulpverlener

Elke vorming wordt steeds op maat uitgewerkt naargelang de vraag. 

Praktisch

Deze vorming wordt op maat georganiseerd door De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. De CGG-SP bestaat uit suïcidepreventiewerkers die gevestigd zijn in CGG verspreid over Vlaanderen. De werking biedt in elke provincie op regelmatige basis een open aanbod van vormingen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast organiseren we op aanvraag vormingen op maat, aangepast aan de noden en behoeften van uw organisatie. Tevens ondersteunen we u in het opmaken van een suïcidepreventiebeleid binnen uw organisatie.

Interesse?

Suïcidepreventiewerking van de CGG

Provincie Antwerpen 
Charlotte AERTSEN
charlotte.aertsen@andante.be
03 620 10 20 

Brussel 
Egon VANERTVELDE
egon.vanertvelde@cgg-brussel.be 
T +32 2 478 90 90  

Provincie Limburg 
Marie VAN BROECKHOVEN 
marie.vanbroeckhoven@dagg-cgg.be 
011 54 23 62 

Provincie Oost-Vlaanderen 
Liefke DE WITTE
l.dewitte@cggeclips.be
09 331 51 94

Provincie Vlaams-Brabant 
Laura JONVILLE 
laura.jonville@passant.be 
02 361 21 28 

Provincie West-Vlaanderen 
Jente VANDEBURIE 
suicidepreventie@cgglargo.be
T +32 51 25 99 30 

© Zelfmoord1813 - disclaimer