Vorming op maat - Lezing 'Zelfmoord in Vlaanderen. Wat ligt aan de basis en hoe kunnen we helpen?'

Voor wie is deze vorming interessant?

Deze lezing is bedoeld voor een algemeen publiek. Je hoeft dus geen ervaring te hebben met het thema suïcidepreventie. Iedereen kan immers een rol spelen in de preventie van zelfdoding.

Elke organisatie of vereniging kan deze lezing aanvragen en aanbieden aan hun medewerkers, leden, sympathisanten of een breed publiek.

Wat kan je verwachten?

Deze lezing is gericht op hoe volwassenen kunnen omgaan met suïcidale personen in hun omgeving. Thema's die aan bod komen zijn:

  • Wat zijn misverstanden rond zelfdoding?
  • Hoe kan je signalen van zelfmoordgedachten herkennen?
  • Wat kan/mag je doen wanneer iemand aan zelfmoord denkt?
  • Waar kan je terecht voor hulp of doorverwijzing?

We willen door deze lezingen zoveel mogelijk mensen de nodige handvatten geven om goed te reageren op mensen in hun omgeving die aan zelfdoding denken.

Praktisch

  • Aantal deelnemers: minimum 30, maximum 50
  • Duurtijd lezing: 1,5 uur
  • Kostprijs: 300 euro
  • Bij elk lezing zullen een spreker en begeleider aanwezig zijn ter ondersteuning van de aanwezigen

Interesse?

Voor meer informatie over deze lezing of om een lezing aan te vragen kan je terecht bij de vormingsdienst van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (vormingsdienst@preventiezelfdoding.be) of de Suïcidepreventiewerking van de CGG (mercedes.wolters@cgg-suicidepreventie.be).

© Zelfmoord1813 - disclaimer