Vorming op maat - Hulpverlener als nabestaande

In deze vorming wordt ingegaan op het rouwproces na een zelfdoding binnen de werkcontext.

Voor wie is deze vorming interessant?

Bedrijven & organisaties

Wat kan je verwachten?

In deze vorming wordt er ingegaan op het suïcidaal proces (onderdeel van suïcidepreventie) om (poging tot) zelfdoding te kaderen. Hierbij komen risicofactoren, signaalherkenning, beschermende factoren, e.a. aan bod. Op deze manier worden foute opvattingen, clichés rond zelfdoding en taboes gekaderd en doorbroken.

Vervolgens wordt ingegaan op het rouwproces na een zelfdoding binnen de werkcontext. Er worden tips gegeven hoe men op het werk kan omgaan met een suïcide: bespreekbaar maken, ruimte creëren om het verlies een plaats te geven, groepsgesprek met collega’s. De brochure ‘Rouwen op de werkvloer’ wordt hier ter beschikking gesteld, met daarin nog meer tips en handvatten om een preventie-postventie protocol binnen de eigen werkcontext te ontwikkelen. Tot slot wordt de werking van Werkgroep verder toegelicht.

Praktisch

Deze vorming wordt op maat georganiseerd.

Interesse?

Meer informatie over deze vormingen kan verkregen worden via info@werkgroepverder.be.

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.

© Zelfmoord1813 - disclaimer