Vorming op maat - Gastcollege suïcidepreventie

Hulpverleners komen via hun werk geregeld in contact met personen met zelfdodingsgedachten. Tegelijkertijd vragen ze zich af hoe ze hiermee moeten omgaan, aangezien ze tijdens hun opleiding hier weinig of niet in gevormd zijn. Uit onderzoek blijkt dat trainingen aan bijvoorbeeld psychologiestudenten (McNiel et al., 2008) zorgen voor een verbeterde inschatting van de risico- en zorgbehoeften van suïcidale patiënten en leiden tot meer interventies om suïcide te voorkomen. Met een gastcollege over preventie van zelfdoding kan een eerste aanzet gegeven worden naar bewustwording, theoretisch kader, signaalherkenning enz.

Voor wie is deze vorming interessant?

Deze vorming is zinvol voor studenten uit sociale richtingen (bv. maatschappelijk werk, psychologie, pedagogie) die via hun toekomstig beroep een verhoogde kans hebben om in contact te komen met suïcidale personen.

Wat kan je verwachten?

Een gastcollege wordt op basis van de verwachtingen en noden op maat uitgewerkt. We bekijken samen wat het meest zinvol en haalbaar is in de opleiding. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

 • Ontstaan en ontwikkeling van suïcidaliteit
 • Suïcidaliteit bij specifieke doelgroepen (jongeren, ouderen, holebi's en transgenders, ...)
 • Herkennen en bespreken van signalen van zelfmoordgedachten
 • Inschatten van het suïciderisico
 • Interventies om het suïciderisico te verkleinen
 • Suïcidepreventiebeleid in Vlaanderen
 • Het opzetten van een suïcidepreventiebeleid binnen je organisatie
 • Suïcidale personen te woord staan in een gesprek, telefonisch, via chat of e-mail

Praktisch

Afhanjelijk van de inhoud van de vorming, zal die verzorgd en uitgewerkt worden door:

 • de Vormingsdienst van het Centrum ter Preventie  van Zelfdoding (CPZ). Het CPZ put voor haar vormingen uit de ervaringen aan de Zelfmoordlijn 1813.
  Meer informatie en achtergrond over de visie van het CPZ op vorming vind je in de folder vormingsdienst van het CPZ.
  Het CPZ verzorgt ieder jaar enkele gastcolleges aan hogescholen en universiteiten, waarbij jaarlijks ongeveer 500 studenten uit verschillende sociale richtingen gevormd worden.
 • de Suïcidepreventiewerking van de CGG (CGG-SP). De CGG-SP heeft een jarenlange ervaring in het koppelen van theorie en praktijk. 

Interesse?

Vormingsdienst Centrum ter Preventie van Zelfdoding
vormingsdienst@preventiezelfdoding.be
02 649 62 05
 

Suïcidepreventiewerking van de CGG
Mercedes WOLTERS
mercedes.wolters@cgg-suicidepreventie.be

0486 63 74 16

“Tijdens mijn stage bij de politie nam ik mijn nota’s van het gastcollege er terug bij om zicht te krijgen in de problematiek van suïcide en mensen te kunnen doorverwijzen naar de zelfmoordlijn. Ik wist niet dat suïcide zo vaak voorkomt in onze samenleving. Ik was van mijn sokken geblazen toen ik het cijfermateriaal voor ogen kreeg. Het leerde me de signalen te onderkennen en niet te ontkennen."

Student Katho

© Zelfmoord1813 - disclaimer