Praatgroepen

voor nabestaanden na zelfdoding

Werkgroep Verder ondersteunt in heel Vlaanderen gespreksgroepen voor nabestaanden na zelfdoding. Iedereen die iemand verloren heeft door zelfdoding kan er terecht om andere nabestaanden te leren kennen, zijn/haar verhaal te doen, ervaringen uit te wisselen, en (h)erkenning te vinden.
Algemene informatie
Praktische informatie
Gespreksgroepen voor jongeren
Gespreksgroep starten
 
 

Algemene informatie

Er zijn twee soorten groepen: gesloten en open gespreksgroepen. Alle groepen worden begeleid door professionele hulpverleners en ervaringsdeskundigen.

Gesloten groepen (G): Dit zijn groepen die een beperkt aantal keer samenkomen, meestal 8 of 10 keer, met dezelfde mensen. Je engageert je op voorhand om aan alle sessies deel te nemen. De meeste groepen werken elke bijeenkomst rond een ander thema.De praatgroep start 1 à 2 keer per jaar op met een nieuwe groep deelnemers, het kan dus zijn dat je even moet wachten vooraleer er een nieuwe groep start waarbij je kan aansluiten. 

Open groepen (O): Deze groepen zijn niet beperkt in de tijd. Je kunt onbeperkt deelnemen aan de bijeenkomsten en er kunnen altijd andere mensen aansluiten. 

De groepen zijn zowel bij open als gesloten groepen steeds gemengd. Dit wil zeggen dat de groep kan bestaan uit mannen en vrouwen, jongere en oudere mensen, nabestaanden bij wie het verlies recent of lang geleden was, en nabestaanden die een ouder, kind, broer/zus, partner, of iemand anders verloren door zelfdoding. In Lier gaat een gespreksgroep door voor ouders die een kind verloren.

Als je graag wil deelnemen aan een groep, neem dan vooraf contact op met de begeleiders van de groep. Zij nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek. Je kunt ook bij de begeleiders terecht met al je vragen.

De prijzen van de gespreksgroepen variëren. Vraag ernaar bij de begeleiders.

Praktische Informatie

Klik hieronder op je provincie naar keuze voor meer informatie en contactgegevens over gespreksgroepen in die regio.

 

Kwaliteitslabel

Werkgroep Verder na Zelfdoding staat in voor de opvolging en behouding van de kwaliteitsstandaarden. Elk jaar reikt Werkgroep Verder een kwaliteitslabel uit aan gespreksgroepen die voldoen aan alle voorwaarden en volgt alle groepen op. 

De voornaamste voorwaarden tot het verkrijgen van het label zijn:

  • De gespreksgroep wordt geleid door professionele hulpverleners, eventueel samen met een nabestaande
  • Deelnemers krijgen vooraf een informatief kennismakingsgesprek
  • De begeleiders zijn vlot bereikbaar via telefoon en e-mail
  • De begeleiders volgen regelmatig vormingen en intervisies die georganiseerd worden door Werkgroep Verder

top

Gespreksgroepen voor jongeren

Werkgroep Verder biedt in Vlaanderen gespreksgroepen aan voor adolescente nabestaanden na zelfdoding. Jongeren tussen 15-21 jaar die iemand verloren door zelfdoding kunnen er terecht om andere nabestaanden te leren kennen, zijn/haar verhaal te doen, ervaringen uit te wisselen, en (h)erkenning te vinden.

Praktische informatie

Alle groepen zijn 'open' gespreksgroepen. Hiermee bedoelen we dat deze groepen niet beperkt zijn in de tijd. Je kunt onbeperkt deelnemen aan de bijeenkomsten en er kunenn altijd andere jongeren aansluiten. De groepen worden begeleid door professionele hulpverleners en ervaringsdeskundigen. 

De groepen zijn steeds gemengd. Dit wil zeggen dat de groep kan bestaan uit jongens en meisjes, jongeren bij wie het verlies recent of lang geleden was, en jongeren die een ouder, broer/zus, vriend, of iemand anders verloren door zelfdoding. 

Als je graag wil deelnemen aan een groep, neem dan vooraf contact op met de begeleiders van de groep. Zij nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek. Je kunt ook bij de begeleiders terecht met al je vragen.

De prijzen van de gespreksgroepen variëren. Vraag ernaar bij de begeleiders.

Klik hieronder op je provincie naar keuze voor meer informatie en contactgegevens over gespreksgroepen in die regio.

Gespreksgroepen provincie Vlaams-Brabant

top

Gespreksgroep starten

Werkgroep Verder is steeds op zoek naar hulpverleners die een gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding willen starten, en nabestaanden die graag als co-begeleider willen optreden.

Interesse? Lees dan eerst de brochure 'Het opstarten van een groepsgesprek voor nabestaanden na zelfdoding'. 

Deze brochure is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de ondersteuning van of de hulpverlening aan nabestaanden na zelfdoding. In het bijzonder is ze bestemd voor zij die een gespreksgroep voor nabestaanden begeleiden, zich voorbereiden om een dergelijke groep mee te begeleiden of er op andere wijze mee verantwoordelijkheid in willen opnemen. 

Deze brochure geeft een overzicht van verschillende mogelijkheden, en belicht verschillende aspecten van het opzetten en begeleiden van een groep.

Wil je je hiervoor engageren? Neem dan contact op met de kwaliteitsverantwoordelijke van Werkgroep Verder.

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer