Dag van de nabestaanden

Sinds 2002 organiseert Werkgroep Verder elk jaar rond eind november de Dag van de Nabestaanden. Deze dag staat in het teken van nabestaanden na zelfdoding, hulpverleners en politie. De  16de editie gaat door op 25 november  2017  in het Elewijt-Center in Zemst!

 

Bekijk het verslag van de afgelopen dagen van de nabestaande

Programma

Voormiddag

9.00 Onthaal

9u30 Verwelkoming & inleiding door Lore Vonck, voorzitster Werkgroep Verder

9u40 Minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid & Gezin

9u50 Uitreiking mediaonderscheiding

10u00 Getuigenissen

10u30 Pauze

11u10  Plenaire lezing zingeving van verlies in het leven door Erik de Soir, crisispsycholoog en psychotrauma-therapeut

12u20 Ritueel

13u Lunch

Namiddag

14u Lotgenotencontact, workshops & vormingen

16u Receptie


Gespreksgroepen

voor nabestaanden

A1A Voor wie een kind verloor

Je hebt als ouder een kind, verloren aan zelfdoding. In een periode waarin verdriet, vragen, de behoefte om ons verhaal te vertellen opnieuw sterker worden, zijn er soms maar weinig mensen met wie ‘dit verdriet en gemis’ gedeeld kan worden.In deze lotgenotengroep kan je terecht om met elkaar ervaringen te delen en/of te beluisteren. Praten met en leren van mensen die ook geconfronteerd zijn met een zelfdoding van een kind kan betekenisvol en helpend zijn. Ondanks de verscheidenheid van eenieders verhaal kan het contact met lotgenoten (h)erkenning bieden. 

 • Christel Lippens - psychotherapeut & vestigingscoördinator CGG PassAnt

A1B Voor wie een kind verloor

 • Gerke Verthriest - rouwtherapeut & vormingwerkster

A1C Voor wie een kind/ partner verloor (afhankelijk van aantal inschrijvingen)

 • Stefanie Ghekiere - coördinator suïcidepreventiewerking Antwerpen, psychologe 
 • Sarah Holemans - suïcidepreventiewerkster Antwerpen, psychologe

A2 Voor wie een partner verloor

Het verlies van een partner door zelfdoding gooit heel je leven overhoop. Verbijstering, verslagenheid, wanhoop, onduidelijkheid, onbeantwoorde vragen, machteloosheid, boosheid, schuldgevoelens,... Je komt in een waterval van emoties terecht die je vaak overspoelen en soms tegenstrijdig zijn. In deze workshop wordt ruimte geboden deze ervaringen te delen met lotgenoten, te horen hoe zij ermee omgaan, te vertellen over hoe je het zelf aanpakt, steun te krijgen en te geven, en (h)erkenning te vinden bij elkaar. 

 • Carine De Koninck - rouwtherapeut & nabestaande

A3 Voor jongeren 

 • Karolien Vermeiren - medewerker Tele-Onthaal

A4 Voor wie broer/zus verloor

Wanneer iemand uit het leven stapt, word je als naaste de grond van onder de voeten geslagen. Je wordt geconfronteerd met een stortvloed aan emoties en gedachten. Hoe je hiermee omgaat, is voor iedereen verschillend. Toch kan het helpen om je ervaringen te delen met lotgenoten. Deze workshop is gericht op nabestaanden die een broer of zus verloren door zelfdoding. Er wordt ruimte gegeven om emoties te verwoorden, gedachten te delen en steun te vinden bij en met elkaar. 

 • Nele Desseyn - suïcidepreventiewerkster & psychologe
 • Charlotte Lanneau - suïcidepreventiewerkster

A5 Voor wie een vriend/collega verloor

 • Livia Anquinet - suïcidepreventiewerkster & psychologe
 • Stef Vanmolkot - vrijwilliger Werkgroep Verder

Workshops

voor nabestaanden

B Reiki, jezelf terugvinden na verlies

Tijdens deze workshop krijg je 1 uur een behandeling, zodat je zelf kan ervaren hoe het voelt en wat het met je doet. Het resterende uur is er plaats voor lotgenotencontact. Je houdt tijdens Reiki alle kledij aan, behalve je schoenen. Tijdens de sessie lig je op een behandeltafel of zit je op een stoel, terwijl je Reiki krijgt. Deze workshop wordt georganiseerd op vraag van nabestaanden die hierzelf positieve ervaringen mee hadden.

 • Kenny Appelen - hulpverlener Reiki Master Centrum voor Life Coaching

C Het rouwende lichaam, Eutonie als kompas naar herstel 

In deze sessie kan  je  proeven van eutonie, als  ondersteuning bij je rouwproces. Eutonie (betekent  letterlijk:  de juiste spanning)  is een ervaringsgerichte, laagdrempelige  lichaamspedagogie  die door iedereen  kan worden gevolgd. Deze workshop wordt georganiseerd op vraag van nabestaanden die hierzelf positieve ervaringen mee hadden. 

 • Renild Van den plas - eutoniepedagoge & nabestaande
 • Marnic Clarys - eutoniepedagoog & nabestaande

D Vorm geven aan een verlieservaring (expressie met klei)

In deze creatieve, ervaringsgerichte activiteit geef jij door middel van klei uitdrukking aan wat je voelt, beleeft, denkt bij je verlies. Het boetseren brengt je in contact met jezelf en met je eigen rouwproces. Vanuit die aandacht voor jezelf en voor het afscheid creëer je een voorwerp dat jouw roerselen draagt en er betekenis aan geeft. Het katje helen en inzichten brengen, inspireren en helpen om vrede te vinden met wat is.

 • Gerda Devos - ritueelbegeleidster 
 • An Seghers - vrijwilliger Werkgroep Verder

E Rouw & Rituelen  

 • Katrien Smeyers - ritueelbegeleidster & docent "Ritueelbegeleiden bij afscheid"

Voor hulpverleners & politie

F Veerkracht

Is veerkracht een persoonlijkheidskenmerk of iets wat door onze omgeving wordt beïnvloed? Is veerkracht iets wat aangeboren is of kan je veerkracht aankweken? Kan je je eigen veerkracht meten? En kan je je eigen veerkracht ook doen groeien? Michael Portzky is neuropyscholoog. Hij is de auteur van zowat alle Nederlandstalige vragenlijsten over mentale veerkracht en bouwde de voorbije jaren een sterke reputatie op in het lezingencircuit. Deze workshop maakt ons vertrouwd met de belangrijkste veerkrachtschalen om als hulpverlener de vragenlijsten over mentale veerkracht zelf te leren afnemen voor professioneel gebruik.  Deelnemers worden tevens de kans geboden hun eigen mentale veerkracht te meten aan de hand van drie vragenlijsten die hen op voorhand worden opgestuurd per post na inschrijving. De ingevulde vragenlijsten dienen ten laatste tegen 10 november terug gestuurd te worden naar het werkadres van Werkgroep Verder in Halle. Op de dag van de Nabestaanden geeft Michael Portzky persoonlijke feedback op aanvraag bij de resultaten van onze mentale veerkracht. 

 • Michaël Portzky - neuropsycholoog & psychodiagnosticus

G Rouwen na zelfdoding & hulpverlener als nabestaande

 In deze vorming wordt ingegaan op het rouwproces na een zelfdoding. Tips om als hulpverlener terug verder te kunnen en met het verlies om te kunnen gaan komen aan bod: bespreekbaar maken, ruimte creëren om het verlies een plaats te geven, groepsgesprek met collega’s.

 • Carla Cobbaut - slachtofferbejegenaar politie & freelancer Werkgroep Verder

Vormingen

voor iedereen

H  Rouw bij kinderen & jongeren 

Een verlieservaring kan een grote impact hebben op een gezin, een jeugdbeweging, een klas,… Het is niet altijd gemakkelijk om antwoorden te vinden op de vele vragen die deze gebeurtenis oproepen. Hoe ga je om met een kind of jongere die rouwt? Hoe gedraagt een kind of jongere zich na een verlieservaring? Hoe kan rouw zich uiten in verschillende levensfasen en wat zijn hun specifieke noden? Hoe kan je ondersteunen? Missing You reikt ouders en begeleiders van kinderen en jongeren tijdens deze workshop enkele theoretische modellen over rouw aan. Centraal staat de beleving van en ondersteuning voor kinderen en jongeren die iemand dierbaar verloren zijn. Hierbij wordt ook meteen de koppeling naar de praktijk gemaakt, met concrete tips. We werken met interactieve werkvormen en vertrekken vanuit jullie vragen en verhalen.

 • Eline Vanhaverbeke - projectmedewerker Missing You

I   Van gedachte naar daad?

Tijdens deze lezing gaan we in op mogelijke verklaringen en achtergronden van suïcidaal gedrag: welke factoren spelen een rol? Welk proces gaat vooraf aan een zelfdoding? Wat kunnen we doen om zelfdoding te voorkomen? Is zelfdoding wel te voorkomen? Aan de hand van stellingen en voorbeelden proberen we het theoretisch kader rond zelfdoding duidelijk te maken en proberen we een zicht te geven op de complexiteit ervan. 

 •  Egon Van Ertvelde - suïcidepreventiewerker, psycholoog 
 •  Marlies van de Walle - medewerker Centrum ter Preventie van Zelfdoding 

Iets anders

voor iedereen

J Ontspannende wandeling

 • Bart Nauwelaerts - vrijwilliger Werkgroep Verder

 

Er worden verschillende workshops georganiseerd waar vele nabestaanden zelf positieve ervaringen mee hebben. Deze zijn echter geen (alternatief voor) effectieve interventies in een rouwproces. Raadpleeg bij twijfel steeds een erkend psychotherapeut.


Kinder- & Jongerenprogramma

Tussen 9.30 en 12.15 organiseren wij samen met de kinder- en jongerenwerking van Slachtofferhulp en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg:

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar is er lotgenotencontact voorzien. Er wordt in groepjes per leeftijd gewerkt om elkaar zijn/ haar verhaal te vertellen, te luisteren en eventueel op een creatieve manier gevoelens te uiten.  Voor kinderen tot 6 jaar is er door Werkgroep Verder kinderopvang voorzien tot 16u30. Gelieve hiervoor vooraf in te schrijven. In de namiddag is er een aangepast programma of kan men aansluiten bij workshop A3, een gespreksgroep voor jongeren. Dit wordt verzorgd door professionele begeleiders. De jongerenbegeleiders zullen op voorhand telefonisch contact opnemen om zo een goed verloop van de dag te verzekeren.

 • Laura Jonville - kinder- en jongerentherapeut CGG PassAnt. coördinator suïcidepreventie voor Vlaams-Brabant. 

Prijzen

€15 deelnemers aan het kinder- & jongerenprogramma

€20 Nabestaanden & vrijwilligers

€75 Hulpverleners, politie & standhouders

Koffie, lunch & receptie inbegrepen.


Inschrijven? Klik dan hier! 

Nabestaanden die voor het eerst aanwezig zijn op de dag van de nabestaanden, kunnen beroep doen op een ‘buddy’ om hen aan het onthaal op te vangen en te begeleiden doorheen de dag. Doventolken zijn beschikbaar op aanvraag. 

Tijdens de dag is er doorlopend een praatruimte voorzien waar nabestaanden en/of hulpverleners beschikbaar zijn voor een persoonlijk gesprek vrijzinnig. De hulpverleners voor de praatruimte zijn de vrijzinnige humanistische consulenten van het huisvandeMens.

Een stille ruimte is aanwezig waar je steeds terecht kan om even te rusten, te bezinnen en wat tijd te nemen voor jezelf.

 


Infostanden

Verschillende organisaties zullen ons vergezellen met een infostand.

 • Ankerpunt voor jonge weduwen en hun minderjarige kinderen​
 • Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ)
 • Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Halle-Vilvoorde 
 • Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant
 • Connfinity
 • Erik de Soir
 • Vereniging voor Eutonie - VvE
 • Familieplatform
 • Innana
 • Lost & Co
 • Michaël Portzky
 • Missing You vzw
 • Ouders Van een Overleden Kind (O.V.O.K.)
 • Rouwzorg Vlaanderen
 • Saying Goodbye
 • Similes
 • Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP)
 • Tele-Onthaal
 • Tussen Hemel & Aarde 
 • Tele-Onthaal
 • Vereniging voor Eutonie - VvE
 • VVGG

Bekijk het verslag van de afgelopen Dagen van de Nabestaanden

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer

Creatie: Kunstmaan