Ga verder naar de inhoud

Toolkit jonge suïcidepogers

Tot 10% van de jongeren geeft aan in zelfrapportage studies dat ze ooit een poging ondernamen om een einde te maken aan hun leven (Euregionaal Jongerenonderzoek 2013). Suïcidaal gedrag bij jongeren blijft echter vaak verborgen voor de omgeving en voor de hulpverlening omdat het toegebrachte letsel veelal niet van die aard is dat een medische tussenkomst vereist is en omdat jongeren zélf een hoge drempel naar hulp ervaren.

Daarom willen we alles in het werk stellen om deze groep jonge mensen die een poging ondernamen te detecteren en te ondersteunen. Het doel van de toolkit is om hulpverlening te ondersteunen of dichter bij de jongere te brengen. De toolkit kan door hulpverleners, naaste omgeving of andere betrokkenen aangereikt worden aan jongeren ter ondersteuning.

Onderdelen van de toolkit

De toolkit bestaat uit:

  • Brochure voor de jongere: Beknopte informatie voor jongeren over wat je kan doen om jezelf te ondersteunen na een suïcidepoging.
  • Brochure voor de ouders: Informatie voor de ouders over suïcidepogingen bij jongeren en wat je kan doen om je kind te ondersteunen.
  • Website voor de jongere: Website voor jongeren waar informatie en getuigenissen staan over wat je kan doen om jezelf te ondersteunen na een suïcidepoging.
  • App “On Track Again”: De app is een hulpmiddel in zakformaat. De jongere kan hier zijn persoonlijke safetyplan en lifesavers (hulpbox) maken en kan ook direct hulp vragen via Zelfmoord1813. De app heeft zeker niet de bedoeling om professionele hulpverlening te vervangen en we raden jongeren aan om professionele hulp te zoeken. De app is gratis ter beschikking in Android en iOS-versie.

De toolkit kan op zichzelf gebruikt worden. We raden echter aan om tools zoals het safetyplan en lifesavers samen met een therapeut op te maken.