Dag van de nabestaanden 2013

Op 30 november namen voor de 12e keer meer dan 400 nabestaanden, hulpverleners, sympathisanten en medewerkers van politie deel aan de dag van de nabestaanden. 

Het thema in de voormiddag was ‘schuldgevoelens’. Johan Maes nam het woord als hoofdspreker en gaf een uiteenzetting getiteld ‘Tussen schreeuw en masker. Over rouw en emoties, naar een nieuwe visie op rouw’. Hij sprak over rouw als antwoord van iemand op het verlies van een betekenisvolle relatie. Er heerst in onze cultuur een collectieve afweer ten opzichte van alles wat met verlies en rouw te maken heeft. Rouwenden worden hierdoor vaak met clichés ‘getroost’. Heel wat rouw blijft op die manier onopgemerkt en niet erkend, of raakt verstoord en gecompliceerd. Johan Maes stond stil bij de ‘oude visie’ van rouw die volgens hem normatief, voorschrijvend en uniform is. Daar tegenover plaatste hij de ‘nieuwe visie’ die integratief is en zich richt op veerkracht, hechting en betekenisgeving.

Om het programma extra kracht te geven nodigden we 4 nabestaanden uit. Zij vertelden hoe zij elk met hun schuldgevoelens na de zelfdoding van een dierbare zijn omgegaan. Dit werd gemodereerd door een professionele hulpverlener.

Verder werd het programma opgevuld met mooie muzikale intermezzo’s door Jan-Willem Smeyers en kwam Minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, de huidige stand van zaken van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie toelichten.

Als afsluiter van het plenaire voormiddaggedeelte werd de mediaonderscheiding uitgereikt aan een journalist die het afgelopen jaar een stuk geschreven had over zelfdoding, conform de mediarichtlijnen van Werkgroep Verder.

Deze persprijs werd uitgereikt door Marc Coenen, netmanager bij Canvas en nabestaande. De prijs ging naar het artikel: ‘Mindfulness voor jongeren’ door Stefanie De Jonge, verschenen in Humo. Zij schreef over twee zakenmannen, Jan Toye en Marc vande Gucht, die investeerden in de preventie van suïcide na de zelfdoding van hun kind. Het artikel kan je hier lezen.

Na het plenaire gedeelte werd iedereen uitgenodigd voor het ballonritueel. Wie wou kreeg een ballon en een ballonkaartje waarop een boodschap geschreven kon worden. Deze ballonnen werden gezamenlijk opgelaten, begeleid door het lied ‘Dat ik je mis’ van Maaike Ouboter. Dit was een emotioneel en ondersteunend moment voor de nabestaanden.

In het namiddaggedeelte kwamen lotgenotengroepen en workshops aan bod.

Algemeen kunnen we besluiten dat de 12e dag van de nabestaanden op alle vlakken een geslaagde dag was. Zowel het plenaire gedeelte als de workshops werden goed onthaald en positief geëvalueerd.

© Zelfmoord1813 - disclaimer