Dag van de nabestaanden 2012

Op zaterdag 24 november 2012 heeft Werkgroep Verder de 11de Dag van de Nabestaanden, conferentie & ontmoetingsdag voor nabestaanden na zelfdoding, hulpverleners en politie georganiseerd.

Het thema was ‘Rouwen in het gezin’ met An Hooghe als hoofdspreker. Zij bracht een boeiende lezing over rouwen in het gezin, hoe nabestaanden binnen het gezin daarin kunnen verschillen, én terug verbinding kunnen vinden.

Om het programma extra kracht te geven nodigden we dit jaar de moeder en zus van Jasmine uit om een getuigenis te brengen. Zij vertelden hoe zij het verlies en de rouw binnen hun gezin beleefd hebben. Verder werd het programma opgevuld met mooie muzikale intermezzo’s door Lieselot Vanroose en Luk Vermeir.

Daarna kwam Minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, de huidige stand van zaken van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie toelichten.

De persprijs ‘Als journalist kan je levens redden’ ging naar het artikel: ‘Ik probeer niet opnieuw te ontploffen’ door Filip Rogiers verschenen in De Standaard. Het artikel is een verhalende reportage van drie mensen die een zelfmoordpoging achter de rug hebben. Sommigen onder hen zijn zelf nabestaanden na zelfdoding. De prijs werd uitgereikt door Marc Vande Gucht. Lees hier het artikel.

Na het plenaire gedeelte werd iedereen uitgenodigd voor het ballonritueel.

In het namiddaggedeelte kwamen lotgenotengroepen en workshops aan bod.

Algemeen kunnen we besluiten dat de 11e dag van de nabestaanden op alle vlakken een geslaagde dag was. Zowel het plenaire gedeelte als de workshops werden goed onthaald en positief geëvalueerd. Elk jaar wordt dezelfde structuur aangehouden en het blijkt dat dit een werkbare en steunende methode voor nabestaanden is.

© Zelfmoord1813 - disclaimer