Zelfdoding in het jeugdwerk: infofiches

Geplaatst door: mercedeswolters

Suïcidepreventiewerking van de CGG

Als jeugdorganisatie kom je vroeg of laat in contact met zelfdoding. Dit kan op verschillende manieren: een jongere spreekt je aan over zijn of haar zelfmoordgedachten, je merkt dat één van de deelnemers of begeleiders zich niet goed voelt en je maakt je zorgen, iemand uit je groep ondernam een zelfmoordpoging, op kamp word je onverwacht geconfronteerd met een deelnemer die aan zelfmoord denkt, één van de begeleiders stapt uit het leven, …

Op dat moment wil je weten wat je kunt doen en welke stappen er gezet moeten worden. De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg ontwikkelde hiervoor samen met de koepelorganisaties en federaties voor jeugdwerk infofiches die je op weg helpen wanneer je in aanraking komt met het thema zelfmoord in je jeugdwerkorganisatie.

Klik hier om deze infofiches te downloaden.

Klik hier voor meer info over het opstellen van een suïcidepreventiebeleid in een jeugdorganisatie.

© Zelfmoord1813 - disclaimer