Vormingsaanbod zelfmoordpreventie voor KMO’s, vrije beroepen en zelfstandigen - Najaar 2017

Geplaatst door: kirstenpauwels

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Begin 2017 maakten we vanuit het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) bekend dat we erkend werden als dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille. Om dit nieuws extra in de kijker te zetten, organiseerden we 4 laagdrempelige vormingsmodules in open aanbod, specifiek voor professionelen voor wie de preventie van zelfdoding misschien niet de 'core business' is. 
 
Dit najaar biedt het CPZ opnieuw 2 vormingsmodules in open aanbod aan:
 

28 september 2017: Hoe weet ik wanneer iemand aan zelfmoord denkt en hoe ga ik in gesprek?

In deze module zal er dieper ingegaan worden op de signalen die aan kunnen geven als iemand aan zelfmoord denk. Hoe je die kan herkennen en hoe je hierover in gesprek kan gaan. Bovendien wordt er ook aan de slag gegaan met hoe je de ernst en de acuutheid van deze signalen kan inschatten en naar waar er doorverwezen kan worden.
De module is interessant voor iedereen die op zoek is naar praktische handvatten rond gespreksvoering met personen die aan zelfmoord denken binnen een professionele (niet-hulpverlenende) context.
 
 

26 oktober 2017: Chatten of e-mailen met mensen die aan zelfdoding denken

Een module voor wie online in contact staat met zijn/haar cliënteel. Signalen met betrekking tot zelfmoordgedachten kunnen immers online geuit worden via e-mail, chat, … Op een goede manier online communiceren kan helpen om zelfdoding te voorkomen.
 
Gedurende deze dag verdiepen we ons op welke rol een onthaal-, helpdesk-, secretariaatsmedewerker of een andere medewerker die online in contact komt met cliënten, kan opnemen wanneer iemand aan zelfmoord denkt. We gaan in op hoe er verder (online) in gesprek gegaan kan worden en hebben voornamelijk tot doel om de vaardigheden van de deelnemers te versterken in het online ondersteunen van mensen die (mogelijk) aan zelfmoord denken.
 
 
 
Bovendien wordt de driedaagse vorming preventie van zelfdoding op het werk in het najaar herhaald. De eerste twee dagen vinden plaats op 23 en 30 november en op 12 december wordt deze driedaagse afgesloten. De vorming richt zich naar intermediairs op de werkvloer, zoals preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, arbeidsgeneesheren, leidinggevenden, … Gedurende de driedaagse wordt er onder meer kennis opgedaan over zelfdoding op de werkplek, wordt er getraind op gespreksvaardigheden om het gesprek met suïcidale personen aan te kunnen gaan en wordt er een draaiboek ontwikkeld i.v.m. het suïcidepreventiebeleid op de concrete werkplek. Deze vorming wordt georganiseerd door de suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Werkgroep Verder en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.
 
Alle bovengenoemde vormingsmodules kunnen via de KMO-portefeuille gefinancierd worden en kunnen tevens op maat georganiseerd worden. Contacteer ons voor meer informatie.
 
 

© Zelfmoord1813 - disclaimer