Vlaamse organisaties suïcidepreventie nemen deel aan internationaal congres

Geplaatst door: Liefke De Witte

Suïcidepreventiewerking van de CGG

Van 8 tot 10 oktober 2016 namen een 10-tal medewerkers van Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP), samen met hun collega’s van Zorg voor Suïcidepogers, het VLESP, het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek, deel aan het 16de Europees Congres over Suïcide en Suïcidaal Gedrag.

Het congres ging door in Oviedo, Spanje, waar meer dan 500 deelnemers verschillende lezingen, presentaties en discussies bijwoonden over de nieuwste onderzoeksresultaten en trends in suïcidepreventie. Onderzoekers van over de hele wereld presenteerden er hun bevindingen waarbij kennis en ervaringen werden uitgewisseld.
Zo stelde Dr. Gil Zalsman een studie voor waarin de effectiviteit van suïcidepreventiestrategieën werd onderzocht. Daaruit blijkt dat er blijvend nood is aan een combinatie van strategieën en acties op vlak van suïcidepreventie, die zowel op individueel niveau als op populatieniveau zijn gericht. De manier waarop het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie is opgesteld, sluit hier perfect bij aan.  

Het werd een erg boeiende en leerrijke 3-daagse, waarbij enkele suïcidepreventiewerkers ook zelf een bijdrage leverden, in de vorm van een presentatie of symposium.

We kijken alvast uit naar de volgende editie, het 17de Europees Congres over Suïcide en Suïcidaal gedrag, dat georganiseerd wordt door VLESP en doorgaat in Gent van 5 tot 8 september 2018.

© Zelfmoord1813 - disclaimer