Verslag uitwisselingsdag suïcidepreventie bij holebi’s en transgenders

Holebi's en transgenderpersonen vormen een risicogroep voor het ontwikkelen van suïcidale gedachten en gedrag. Aandacht voor deze doelgroep binnen de preventie van suïcide is dan ook een belangrijke en nodige stap. Dit is niet enkel de taak van beleidswerkers, van suïcidepreventiewerkers, of van de holebi- en transgenderbeweging. Dit is de taak van ons allen.

In dit kader organiseerde VLESP in samenwerking met Çavaria, Wel Jong Niet Hetero, de suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, Werkgroep Verder en de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek op donderdag 22 januari 2015 een uitwisselingsdag tussen medewerkers binnen de suïcidepreventiewerking enerzijds en medewerkers binnen de holebi- en transgenderbeweging anderzijds. De bedoeling van deze dag was om basiskennis en communicatierichtlijnen uit te wisselen over beide thema's (suïcidepreventie enerzijdes en seksuele en genderidentiteit anderzijds), en op deze manier elkaars werking te versterken.

De uitwisselingsdag kende een grote opkomst en de reacties achteraf waren zeer positief. Kennis en expertise over beide thema’s werden uitgewisseld en bezorgdheden vanuit de suïcidepreventie en vanuit de holebi- en transgenderbeweging werden in kaart gebracht. Alle aanwezigen waren het er over eens dat deze uitwisselingsdag slechts een startpunt was, verdere samenwerking is wenselijk en noodzakelijk. Er werden dan ook verdere afspraken gemaakt rond  het samenwerken en elkaar ondersteunen bij vormingen, onderzoek en communicatie over beide thema’s.

Voor meer informatie over dit initiatief of over suïcidepreventie bij holebi’s en transgenders kan je terecht bij VLESP via het contactformulier of op het nummer 09/332 07 75.

© Zelfmoord1813 - disclaimer