Twintig jaar Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Geplaatst door: Liefke De Witte

Suïcidepreventiewerking van de CGG

Op donderdag 26 oktober 2017 namen 160 hulpverleners deel aan de tweejaarlijkse workshopdag suïcidepreventie van de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP). Een speciale editie, want de Suïcidepreventiewerking van de CGG bestaat dit jaar twintig jaar.

In die twintig jaar heeft de werking heel wat veranderingen doorstaan. Alles startte in 1997 als Project Zelfmoordpreventie in de CGG met een twaalftal medewerkers. Het project richtte zich toen vooral op de ontwikkeling van vormingspakketten, onder andere voor de doelgroepen scholen, ziekenhuizen, huisartsen. Daarnaast werd ook ingezet op suïcidepreventie in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg en op de organisatie van zelfhulpgroepen voor nabestaanden. Het ging toen om pionierswerk in Vlaanderen en de CGG-SP werking is uiteraard ontzettend geëvolueerd en gegroeid in de voorbije jaren.

Vandaag de dag is de CGG-SP-werking met zo’n 26 preventiewerkers gelukkig geen project meer, maar een vast onderdeel van de CGG.  In de voorbije 20 jaar hebben de suïcidepreventiewerkers zich steeds maximaal ingezet om hulpverleners en sleutelfiguren zo goed mogelijk op te leiden in het omgaan met suïcidaliteit en werd het aanbod continu aangepast aan de noden van het werkveld.

Het huidige aanbod bestaat uit deskundigheidsbevordering van intermediairs of hulpverleners in het algemeen, op ondersteuning bij het ontwikkelen, optimaliseren en implementeren van een suïcidepreventiebeleid in organisaties en consult en advies bij suïcidaliteit. De CGG-SP werking is slechts één van de actoren in dit noodzakelijke  Suïcidepreventie-verhaal en werkt samen met Werkgroep Verder, Zorg voor Pogers, Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en  het VlESP om de doelstellingen van het Vlaams actieplan suïcidepreventie te realiseren.  

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer