Symposium – De kracht van informele zorg in suïcidepreventie

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) werkt reeds 35 jaar met vrijwilligers voor het beantwoorden van de Zelfmoordlijn 1813. Een prachtige illustratie van vermaatschappelijking van de zorg avant la lettre.

De keuze voor vrijwilligers is ingegeven vanuit de overtuiging dat in het appel op het sociaal kapitaal en op de gemeenschap een belangrijke kwaliteit van zorg en hulp zit. Alle zorg naar de 'professionele sector' doorschuiven is onbetaalbaar, maar zou ook een de-responsabilisering in de samenleving teweegbrengen.

Tijdens het symposium op 28 november 2014 willen we onze opgebouwde expertise in het werken met vrijwilligers anno 2014 en de preventie van zelfdoding delen met het brede publiek, vrijwilligers, hulpverleners, organisaties,... die op zoek zijn naar hoe 'vermaatschappelijking van de zorg' en suïcidepreventie hand in hand kunnen gaan.

Naast de bekendmaking van de resultaten naar de deskundigheid van vrijwillige beantwoorders, zal Prof. dr. Guido Pieters een interessante lezing geven over het symposiumthema. Tijdens lezingen en werkwinkels, verzorgd door sprekers van binnen en buiten het CPZ zal ‘de kracht van informele zorg’ vanuit verschillende invalshoeken uitgewerkt worden.

Tot slot zal het debat, met prof. dr. Guido Pieters, Bob Vansant, Kirsten Pauwels, ... en gemodereerd door Bart Schols ons de nodige inzichten geven om alert te blijven voor toekomstige uitdagingen.

Programma en inschrijvingen: www.preventiezelfdoding.be/symposium

Tot dan!

© Zelfmoord1813 - disclaimer