Subsidies voor het voeren van een preventief gezondheidsbeleid

Vlaams minister Jo Vandeurzen lanceerde recent het project ‘Gezond op de werkvloer’. Via dit project kunnen ondernemingen nu beroep doen op coaches die hen begeleiden bij het opstarten van een preventief gezondheidseleid, complementair aan de initatieven die al gebeuren in het kader van de welzijnswetgeving.

In een 20-uren traject helpt een bedrijfscoach ondernemingen een beleid opzetten dat zowel focust op mentaal welbevinden van werknemers als op voeding, beweging, sedentair gedrag, roken, alcohol en drugs.

De bedrijfscoaches zijn experts en specifiek opgeleid door het Vlaams Instituut Gezond Leven voor deze taak. Zij komen uit de gezondheids-, HR- of preventiesector en hebben ervaring binnen het begeleiden van veranderprocessen in ondernemingen.

Wil je als onderneming beroep doen op een bedrijfscoach? Alle info en het aanvraagformulier vind je op www.gezondopdewerkvloer.be


 

© Zelfmoord1813 - disclaimer