Suïcidepreventie op de werkvloer

Geplaatst door: Liefke De Witte

Suïcidepreventiewerking van de CGG

De meeste zelfdodingen in Vlaanderen (7 op 10) gebeuren in de economisch actieve populatie. Bovendien weten we dat in de ontwikkeling van suïcidaal gedrag werkgerelateerde problemen een belangrijke rol kunnen spelen. Zelfdoding kan echter voorkomen worden en ook de werkomgeving kan hier een rol in spelen.

De organisaties achter Zelfmoord1813 willen bedrijven hierin ondersteunen. Zo bieden zij coaching bij het ontwikkelen van een suïcidepreventiebeleid. Geconfronteerd worden met suïcidaliteit binnen een organisatie is immers een zeer ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. Op zo'n moment helpt het om te kunnen terugvallen op een goed uitgewerkt suïcidepreventiebeleid dat duidelijk aangeeft hoe te reageren, communiceren en hulp te bieden. Bovendien kan een dergelijk preventiebeleid er voor zorgen dat er reeds bij de eerste signalen van suïcidaliteit ingegrepen kan worden om zo erger te voorkomen

Daarnaast werd er ook een vormingsaanbod uitgewerkt. Bedrijven kunnen vorming op maat van de organisatie aanvragen en daarnaast worden ook een aantal korte workshops georganiseerd.
Deze workshops richten zich naar intermediairs op de werkvloer (preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, arbeidsgeneesheren, leidinggevenden,…). Tijdens deze workshops verkrijgen deelnemers basisinformatie over suïcidaliteit op de werkvloer en worden enkele handvatten meegegeven om hiermee om te gaan. Verder wordt ingegaan op mogelijke hulpbronnen en mogelijkheden tot vervolgvorming en verdere ondersteuning mbt. dit thema.

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer