Suïcidepreventie bij holebi’s en transgender personen

Holebi’s en transgender personen zijn een risicogroep wat betreft zelfmoordgedachten en –pogingen. Sinds de uitwisselingsdag tussen enkele suïcidepreventie- en holebi- en transgenderorganisaties begin vorig jaar werden een aantal initiatieven opgestart en verder uitgebouwd om informatie specifiek voor/over deze doelgroep beter toegankelijk te maken.

Hieronder een overzicht van de bestaande acties en initiatieven:

In 2016 wordt bekeken hoe de samenwerking op het vlak van deskundigheidsbevordering en vorming nog versterkt kan worden en hoe de resultaten van het onderzoek naar psychisch welzijn en zelfmoordgedachten bij holebi’s en transgender personen geïmplementeerd kunnen worden.

© Zelfmoord1813 - disclaimer