Persmededeling - 35 jaar CPZ: De kracht van informele zorg in suïcidepreventie

Geplaatst door: kirstenpauwels

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding(CPZ), bekend van o.a. de Zelfmoordlijn 1813, blaast dit jaar 35 kaarsjes uit. Het is hiermee de langst bestaande suïcidespecifieke organisatie in Vlaanderen. In deze periode zaten er 617 anonieme vrijwilligers aan de lijn. Samen beantwoordden zij via telefoon, chat en email meer dan 204.368 oproepen. Vandaag zijn er zo’n 85 vrijwilligers van het CPZ  actief die samen ruim 10.000 oproepen per jaar beantwoorden.[1]

Expertise van de vrijwillige beantwoorders

Het werken met vrijwilligers is geen tweede keuze. In 2010 werden de interventievaardigheden bij suïcide van de vrijwilligers van het CPZ in een wetenschappelijk studie vergeleken met die van professionele hulpverleners. Vrijwilligers aan de Zelfmoordlijn 1813 behoren tot de hoogste scorende groep.[2]

Van al die mensen die in 35 jaar te woord werden gestaan weten we van de meerderheid niets. Een enkele keer bereikt ons een korte getuigenis:                                         

Een oproeper:  “Ik dacht aan zelfmoord. Ik belde jullie. Ik kreeg een vrouw aan de lijn. Ik wil haar bedanken. Omdat ik nog leef. Op dat moment leek er niemand te zijn, en zij … was er. Ze luisterde. Ze moedigde me aan. En ik …. heb mijn leven in handen genomen en sta nu op een punt van een heleboel positieve veranderingen. Ik koos voor het leven.

Dit medium vraagt anonimiteit van beide kanten. Maar owee als ik ooit jouw stem herken ergens, wie weet waar… Dan roep ik, in mezelf of misschien luidop: dankje, dat ik nog leef”

Symposium over vermaatschappelijking van de zorg

Onder het motto “Suïcidepreventie belangt ons allen aan”, vindt morgen in het Vlaams Parlement in Brussel een symposium plaats over de kracht van informele zorg in suïcidepreventie. Vrijwilligers die zich inzetten om anoniem mensen in crisis te woord te staan; dat is een voorbeeld van informele zorg ten voeten uit en past in de huidige trend van vermaatschappelijking van de zorg. Minister Jo Vandeurzen zal het symposium openen, de dag wordt gemodereerd door Bart Schols. Er zijn workshops te volgen waarbij een unieke inkijk wordt gegeven in de werking van de Zelfmoordlijn 1813. Naast getuigenissen van vrijwilligers en intensieve werkwinkels hoe je kunt helpen als iemand uit je omgeving aan zelfdoding denkt, zijn ook een mobiel crisisteam en de eerste polikliniek suïcidepreventie uit Nederland aanwezig om hun werking toe te lichten.

De dag wordt afgesloten met een debat waarin o.a. prof. dr. Guido Pieters, Bob Vansant, Kirsten Pauwels (CPZ), Marjolijn van den Berg (Agentschap voor Zorg en Gezondheid) en een vrijwilliger van de Zelfmoordlijn 1813 met elkaar in gesprek zullen gaan over het symposiumthema. Er zullen kritische vragen aan bod komen over onderwerpen zoals ‘Wat is de juiste aanpak bij suïcidale personen?’, ‘Kunnen vrijwilligers een rol spelen in suïcidepreventie, moeten we dat niet overlaten aan professionals?’ en  ‘Is vermaatschappelijking van de zorg is in vele gevallen een veredelde vorm van besparingen?’.

Wie herinnert zich nog de oude campagnes voor de Zelfmoordlijn, ‘Wens jij jezelf geen nieuwjaar?’. Tijdens het symposium is er ook een tentoonstelling over 35 jaar CPZ met o.a. een overzicht van campagnes uit het verleden.

Klaar voor de volgende 35 jaar

Sinds haar ontstaan werkt het CPZ met de laatste wetenschappelijke inzichten in  suïcidepreventie, crisisinterventie en laagdrempelige tele-hulp. In 35 jaar is de methodiek aan de Zelfmoordlijn mee geëvolueerd met die wetenschappelijke inzichten. Zo werd in al die jaren heel wat expertise opgebouwd, die internationaal wordt geapprecieerd, wat blijkt uit de jaarlijkse bijdrages op congressen en samenwerkingen met andere organisaties.

Kirsten Pauwels, directeur van het CPZ: “We zijn erg trots dat het CPZ vandaag staat waar het staat en wat we in al die jaren bereikt hebben. We zijn doorheen de jaren geëvolueerd van een klein centrum getrokken door een paar vrijwilligers naar nu één van de drijvende krachten achter het huidige Vlaams actieplan suïcidepreventie. Uiteraard hebben we de ambitie om verder te doen, zelfdoding blijft een belangrijk maatschappelijk probleem, en de Zelfmoordlijn 1813 blijft een cruciale pijler in het bespreekbaar maken en voorkomen van zelfdoding.”

Het symposium bijwonen? Dat kan.
Neem contact op met Kirsten Pauwels, ­­kirsten.pauwels@preventiezelfdoding.be, 0497/849246.

 

Contact

Kirsten Pauwels, directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Kirsten.Pauwels@preventiezelfdoding.be, 0497/849246

 

Meer info op www.preventiezelfdoding.be en  www.zelfmoord1813.be

De Zelfmoordlijn is steeds op zoek naar vrijwilligers. Meer info op www.zelfmoord1813.be/vrijwilligers

De mediarichtlijnen rond zelfdoding van Werkgroep Verder:  www.zelfmoord1813.be/media

 

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding werd door de Vlaamse overheid erkend als organisatie met terreinwerking suïcidepreventie door laagdrempelige telezorg. Daarnaast maakt het CPZ deel uit van het Vlaams expertisecentrum suïcidepreventie VLESP, dat erkend werd als partnerorganisatie suïcidepreventie.  

 

[1] Sinds eind 2013 wordt het de Zelfmoordlijn 1813 beantwoord door het CPZ en Tele-Onthaal.

[2] Gert Scheerder et al. (2010). Suicide Intervention Skills and Related Factors

in Community and Health Professionals. Suicide and Life-Threatening Behavior 40(2). 115-124.


 

© Zelfmoord1813 - disclaimer