Organisaties in de suïcidepreventie nemen deel aan congres en studiedag

Geplaatst door:

Zevende Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres (16-17 september) Wilrijk

Tijdens dit congres  wordt op dinsdag 16 september een symposium ingericht over suïcidepreventie. Stand van zaken en nieuwe evoluties in Vlaanderen

Prof. G. Portzky licht toe wat het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie doet. Zij brengt ook de resultaten van een studie die recent werd uitgevoerd door de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek, de zogenaamde ‘Posterstudie’. Deze studie had tot doel om na te gaan of via een postercampagne in Vlaamse Algemene Ziekenhuizen men een positief effect kan bereiken op het vlak van kennis en positieve attitudes van ziekenhuispersoneel in verband met suïcideproblemen bij hun patiënten.

Kirsten Pauwels van het CPZ geeft toelichting bij de telefonische en online crisishulp binnen de portaalsite 1813.

Mercedes Wolters licht toe waar de suïcidepreventiewerking  van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg voor staat.

Rita Vanhove  van Zorg voor suïcidepogers spreekt over de acties die tot doel hebben de opvang in de AZ  van patiënten die een suïcidepoging hebben gedaan, te optimaliseren. 34 AZ werkten mee aan een evaluatie van deze actie. De resultaten ervan worden gepresenteerd.

Livia Anquinet van Werkgroep Verder  maakt duidelijk waarom mediarichtlijnen in verband met berichtgeving over zelfdoding belangrijk zijn en wat deze voor Vlaanderen inhouden. 

 

Kenniscentrum Kinderrechten presenteert ‘Research on stage’ Awel ik zie het niet meer zitten.

Op donderdag 9 oktober in Beurscafé Brussel worden de resultaten besproken van een studie van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek . Er gebeurde een analyse van chatgesprekken, e-mails en forumberichten bij Awel, de Vlaamse kinder- en jongerentelefoon.

Dit wordt gevolgd door 4 verdiepende reacties met medewerking van Kirsten Pauwels (CPZ), Rita Vanhove (Zorg voor Suïcidepogers), Christel Verhas en Hilde De Weirdt (Gezinsbond) en Itte Van Hecke (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk). Na 5 ronde tafelgesprekken is er een reflecterende afsluiting door de kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen.

Inschrijven gratis voor 4 oktober bij katrien.herbots@keki.be. Meer info vind je hier.

Nog enkele plaatsen vrij!

© Zelfmoord1813 - disclaimer