Open vorming: Preventie van zelfdoding op het werk

Vanuit hun functie komen heel wat mensen in contact met depressieve werknemers, werknemers die aan zelfdoding denken of werknemers die een dierbare verloren door zelfdoding. Vaak weten ze niet goed hoe ze met dit soort situaties moeten omgaan en vragen ze zich af of hun manier van handelen wel de juiste is. Daarenboven kunnen ook eigen ervaringen, misvattingen over zelfdoding of de angst om iets verkeerd te doen een belemmerende rol spelen in het adequaat handelen.

Om bedrijven en organisaties te ondersteunen bij het omgaan met zelfdoding op het werk, organiseert Zelfmoord1813 een open vorming. Deze driedaagse training richt zich naar intermediairs op de werkvloer (preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, arbeidsgeneesheren, leidinggevenden,…).

Meer info: bedrijven@zelfmoord1813.be

© Zelfmoord1813 - disclaimer