Nieuwe groepstrainingen helpend voor het omgaan met suïcidegedachten

Voor personen die worstelen met zelfmoordgedachten zijn amper specifieke interventies voorhanden. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), verbonden aan de Universiteit Gent, onderzocht twee groepstrainingen die zich specifiek richten op het omgaan met zelfmoordgedachten: een cognitieve training die gebaseerd is op mindfulness ('MBCT-S') en een training die focust op toekomstgericht denken en doelen stellen ('Toekomstgerichte Training'). Zorginstellingen en hulpverleners in Vlaanderen kunnen binnenkort met deze trainingen aan de slag om suïcidale personen op een doeltreffende manier te begeleiden.

Het onderzoek in Vlaanderen, waaraan zo’n 100 mensen deelnamen, toonde dat de trainingen effectief werken voor het omgaan met zelfmoordgedachten. Personen die de trainingen volgden, rapporteerden na afloop en ook drie maanden na de training significant minder  zelfmoordgedachten. Daarnaast bleek uit de studie dat beide trainingen leidden tot een significante afname van depressieve klachten en hopeloosheid. Bovendien ervaarden de trainers de interventie als zeer waardevol en betekende de training ook veel voor de deelnemers persoonlijk.

Dit onderzoek onderstreept het belang van het specifiek behandelen van suïcidale gedachten. Prof. dr. Gwendolyn Portzky, coördinator VLESP: “Lang werd gedacht dat zelfmoordgedachten vanzelf verdwijnen wanneer de onderliggende psychische problematiek - bv. een angst- of stemmingsstoornis - wordt behandeld, dit is echter niet het geval. Ook deze studie bevestigt dit: bij de start van de training gaf zo’n 90% van de deelnemers aan in behandeling te zijn voor psychische klachten. Dit wijst er op dat er naast de ontvangen behandeling nood is aan zorg die zich specifiek toelegt op het omgaan met zelfmoordgedachten.”

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, beaamt de maatschappelijke relevantie van deze studie: “Met de resultaten van deze ‘PROSPECT’-studie zetten we een volgende stap in de uitrol van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. We zetten hierbij wederom in op de realisatie van een continuüm van preventie tot behandeling. Dit innovatief en baanbrekend onderzoek toont aan dat ‘Mindfulness-based cognitieve therapie’ en ‘Toekomstgerichte training’, aangepast voor mensen die met zelfmoordgedachten kampen, effectief zijn in het verminderen van de frequentie en intensiteit van zelfmoordgedachten, zelfs over langere periode. We zullen dan ook in samenwerking met VLESP en o.a. de Centra Geestelijke Gezondheidszorg concrete stappen zetten om beide evidence based methodieken effectief in Vlaanderen te implementeren en uit te rollen zodat er een breed en toegankelijk aanbod gerealiseerd wordt."

Lees meer over deze nieuwe groepsinterventies.

© Zelfmoord1813 - disclaimer