Hackaton levert nieuwe suïcidepreventie ideeën op

Op 18 en 19 november ging in Antwerpen de eerste suïcidepreventie hackaton door, georganiseerd door de vzw Tout Bien – Okido. Zes teams met een uiteenlopende achtergrond en ervaring in suïcidepreventie namen het tegen elkaar op met als doel om een zo inventief mogelijke suïcidepreventietool te ontwikkelen. VLESP zetelde samen met enkele andere organisaties in de jury en bekroonde volgende teams tot winnaar:

1. LUK: een combinatie van een online en offline initiatief waarbij jongeren aangemoedigd worden om hun verhaal te delen via Instagram.

2. Track Security: via hoopgevende visuals en vrijwilligers het aantal zelfdodingen op hotspots aan het spoor beperken.

3. BinnensteBuiten: met behulp van een werkmap en doos met informatie en spellen suïcidepreventie bespreekbaar maken bij jeugdbewegingen en sportverenigingen.

Hou de website en Facebookpagina van Tout Bien – Okidoki in het oog om op de hoogte gehouden te worden van de verdere uitwerking van deze initiatieven.

© Zelfmoord1813 - disclaimer